Plein voor de Toekomst

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kaprijke

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

10.171,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Kaprijke

Duurtijd

01-07-2013 - 30-06-2015

Situering

Het Plein is een gegeven dat leeft in de gemeente. Kaprijkenaren vinden het te weinig gebruikt. Anderzijds zijn mensen niet geneigd het te betreden. Door bevraging willen we met het project achterhalen of er draagvlak is voor een nieuwe invulling en ideeën sprokkelen voor die invulling. Door studie, overleg en excursie willen we de mogelijkheden en beperkingen voor een eventuele invulling in kaart brengen. Naar het einde van het project toe willen we een volksfeest organiseren op het Plein waarop we de onderzoeksresultaten tot dan toe voorstellen en de bevolking verder bevragen. Alle resultaten zullen na het volksfeest en ter afronding van het project publiek worden gemaakt.

Doelstellingen

  • Specifiek: het einddoel is een duidelijk toekomstplan voor het Plein, gedragen door de bevolking en betrokkenen en getoetst aan het advies van de diverse relevante thematische deskundigen.
  • Meetbaar: het project wordt afgesloten met een publicatie waarvan de vorm bepaald wordt in de loop van het project en dat qua inhoud de ingewonnen ideeën en adviezen bevat alsook aantoont dat het uiteindelijke plan democratisch tot stand is gekomen.
  • Acceptabel: indien en aangezien democratisch tot stand gekomen kan redelijkerwijze verwacht worden dat doelgroep en management het plan aanvaarden.
  • Realistisch: de aangevraagde termijn moet volstaan voor het maken van excursies, het overleg met en de studie door deskundigen, de organisatie van een ruime bewonersbevraging en de opmaak en publicatie van een plan.
  • Tijdgebonden: In het voorjaar van 2015 moeten alle beoogde studies, excursies en bevragingen zijn afgerond en verwerkt zijn in een gepubliceerd plan.

Uitvoering

Gemeentebestuur Kaprijke

Contactpersoon

Koen Van de Wiele
Veld 1
9970 Kaprijke
09/323 90 23