Pluk een job!

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

56 250,00 euro

Promotor

De Groene Kans vzw

Duurtijd

01/07/2016 - 31/08/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Pluk een job is een project van De Groene Kans waarbij de het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in het provinciedomein De Ijzerboomgaard gelinkt worden aan de tewerkstelling van kansengroepen. In de Ijzerboomgaard zal De Groene Kans een zelfpluktuin, een samentuin en nieuwe teelten opstarten. Deze nieuwe activiteiten zullen leiden tot een verhoging van de tewerkstelling van kansengroepen en zullen ook openstaan voor het ruime publiek. De Groene Kans wil in de IJzerboomgaard een open huis zijn waarbij samenwerking met andere organisaties en verenigingen centraal staat. De recrutering van de nieuwe werknemers gebeurt uit de ruime Westhoek.

Doelstellingen

Het verhogen van de tewerkstelling van kansengroepen in De IJzerboomgaard. 

De beoogde resultaten zijn: 

  • Verhoging tewerkstelling binnen het maatwerkbedrijf met 10 %
  • Verhoging tewerkstelling via werkplekleren (BIO, IBO, Activa en beroepsverkennende stages) met  5 vte
  • Verhoging tewerkstelling via artikel 60
  • Verhoging inzet vrijwilligers
  • Verhoging aanbod activering vluchtelingen

Uitvoering

De Groene Kans vzw

Contactpersoon

Dominique Lapiere
Sparkevaardekenstraat 4
8600 Diksmuide
051 50 61 14

Locatie