Pop-Up Een Hoeve

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Dijleland

Projectgegevens

Projectkost

128 419,75 euro

Promotor

Streekproducten Vlaams-Brabant vzw

Duurtijd

01/09/2015 - 30/06/2017

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Beleving op het platteland

Situering

Met het project "Pop-Up een hoeve" gaat de vzw SVB 5 belevingsdagen organiseren in het Dijleland. Een unieke hoeve wordt omgetoverd tot een tijdelijk belevingsrestaurant waar de culinaire ambassadeur Jeroen De Pauw een heerlijk lokaal menu aanbiedt met hoeve- en streekproducten. De bedoeling is om een rechtstreekse, duurzame relatie tussen producent en consument te bevorderen waarbij beleving centraal staat. Consumenten worden op een innovatieve, culinaire en originele manier bewust gemaakt van het seizoensaanbod en streekproducten uit de eigen buurt, waardoor de korte keten wordt bevorderd en waarmee ze hun ecologische voetafdruk verkleinen. Bovendien worden ze gestimuleerd om lokaal te consumeren. Er wordt actief samengewerkt met de 16 gemeenten uit het Dijleland in zowel de communicatie en de voorbereiding van de belevingsmomenten als de uitvoering ervan en het eventueel actief opnemen van de rol als ‘korte keten ambassadeur’ naar hun inwoners. In dit project worden 5 grote acties onderscheiden: het in kaart brengen van hoeveproducenten - het uitwerken van het concept “Pop-Up een hoeve” - het inkleden van de belevingsmomenten - het organiseren van 5 belevingsmomenten - het onderzoeken en implementeren van innovatieve alternatieven in het korte-keten verhaal. Het project loopt van 1 -09- 2015 tot en met 30-06- 2017.

Doelstellingen

Economisch

 • Meerverkoop van hoeve – en streekproducten realiseren
 • Hoeveproducent betere prijs geven voor zijn producten (dankzij de verbreding en rechtstreekse verkoop)
 • Landbouwers doen nadenken over mogelijke vormen van landbouwverbreding 
 • Hoeveproducenten ondersteunen en betrekken bij de werking van de vzw SVB
 • Het stimuleren en ondersteunen van de lokale economie met als positieve effect de versterking van de streekidentiteit
 • Door de nauwe band van de hoeveproducten (de plaatselijke landbouw) en het landschap heeft de ondersteuning van deze producenten een gunstig effect op de plattelandsontwikkeling waarbij de bijzondere eigenheid van onze eigen landbouw in de verf wordt gezet.
 • Onderzoek naar alternatieven in het kader van korte keten

Sociaal

 • Belevingsmomenten die ervoor zorgen dat de kenniskloof tussen inwoners en hoeveproducenten wordt verkleind (op deze manier wordt bijgedragen aan één van de hoofdbetrachtingen van het nieuwe plattelandsprogramma) en dat de bekendheid van hoeve- en streekproducten wordt verhoogd
 • Rechtstreekse en duurzame relatie tussen hoeveproducenten en inwoners bevorderen
 • Onderzoek naar alternatieven in het kader van korte keten
 • Betrekken van alle gelaagdheden van de bevolking met zowel diner als thuisbeleving
 • Stimuleren van de sociale interactie tussen de lokale inwoners
 • Het bestendigen van de relatie met de 16 gemeenten uit het Dijleland à zij dragen de hoeve- en streekproducten verder uit naar hun inwonersDuurzaam/Ecologisch

Duurzaam/Ecologisch

 • Beperken van de voedselkilometers van de consumenten door korte keten (thuisverkoop) te bevorderen, en dit heeft ook een positieve impact op het milieu
 • Aankoop duurzaam materiaal voor de 5 belevingsmomenten dat na afloop van het project kan gebruikt worden door producenten & gemeenten (à in het kader van verdere professionalisering van hun evenementen/bedrijfsbezoeken/opendeur-dagen)
 • Consument bewust maken van het seizoensaanbod uit eigen streek
 • Milieubewuste kooktips meegeven i.f.v. het vermijden van voedselverspilling
 • Consument sensibiliseren via de ecologische voordelen van het kopen op een hoeve (beperkte CO²-uitstoot, minder of geen verpakking,…)
 • Samenwerking met toerisme om ook fiets- en wandelroutes rond de hoeves aan te prijzen om zo de landbouwverbreding te stimuleren maar ook de ecologische vormen van consumentengedrag aan te prijzen
 • Het principe van de ‘korte keten’ slaat niet alleen op de kilometers, maar ook op versheid. Wat van ver moet komen, moet op de ene of andere manier geconserveerd worden: gekoeld, ingevroren, ingemaakt… en ook dat vreet energie. Sensibiliseren i.v.m. korte keten heeft ook een positieve impact op het milieu.

Uitvoering

Streekproducten Vlaams-Brabant vzw

Contactpersoon

Joke Gilles - Daan Vanhorenbeek
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 72 27

Locatie