Prinsheerlijk cruisen in de Merode

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

164 500,00 euro

Promotor

Kempens Landschap

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Zuid

Situering

Met dit project willen we inzetten op de verdere ontsluiting van het open platteland in de Merode. We willen de bezienswaardigheden makkelijker met elkaar verbinden en dit op een belevingsvolle en originele manier. De recreant/toerist zal hier optimaal gebruik van kunnen maken aan de hand van speciaal hiervoor ontwikkelde GPS-routes. Hierbijkomend zullen alle gebruikers een belevingsbrochure meekrijgen om hun attent te maken van de open ruimte waarin ze zich vertoeven. De landbouwer zal hier als ontwerper centraal staan.

Doelstellingen

Werkgelegenheid

Tijdelijk zullen er meerdere personen kunnen profiteren van dit project omwille van de productie van eTuktuks, de ontwikkeling van een website, het uitstippelen van leerrijke en interessante GPSroutes en het uitschrijven van een belevingsbrochurebrochure, … Het doel is om een laagdrempelig project uit de grond te stampen dat voor iedereen toegankelijk is. In het verhuurpunt zelf zal er iemand de recreanten/toeristen begeleiden met het uitlenen van hun eTuktuks. Deze minimale’ uitbating zal bij voorkeur opgenomen worden door sociale tewerkstelling. Ook onrechtstreeks zal dit project de werkgelegenheid ten goede komen. Vermits de eTuktuks enkel het vervoermiddel zijn, zal het verhuur hiervan naast het vereenzelvigen met het platteland en de rust steeds gepaard gaan met het bezoeken van bezienswaardigheden en het eventueel nuttigen van consumpties. Vermits de Merode landschappelijk veel te bieden heeft en het waardevolle erfgoed met dit project nog meer ontsloten wordt, zijn dagvullende programma’s realistisch.

Klimaat

De eTuktuks werken enkel en alleen maar op elektriciteit. Dit is een veel beter idee dan bijvoorbeeld het verhuren van scooters die op aardolie rijden. Dit heeft natuurlijk een direct gevolg op de CO2-uitstoot per rit. Vermits een volgeladen batterij 80km ver kan rijden, is dit geen beperkende factor op de streekontdekking vergeleken met de verhuur van scooters. Deze eTuktuks kunnen ook maar een maximum van 50km/h rijden waardoor ook de veiligheid van de recreant/toerist niet vergeten wordt. Ook op het gebied van geluidsverstoring is dit een positieve invulling. Vermits de stilte en de rust belangrijke aandachtspunten zijn in de Merode. Elektrische Tuktuks om het groene landschap van de Merode te gaan verkennen, dat is een mooi geheel.

Armoede

Het inzetten van kansengroepen met behulp van sociale economie binnen het eTuktukverhuur krijgt de voorkeur. Het onderhouden, klaarzetten en begeleiden van recreanten/toeristen zal bij voorkeur gebeuren door mensen die moeilijk in de arbeidsmarkt geraken omwille van verschillende redenen. Het creëren van tewerkstelling voor kansengroepen betekent een meerwaarde. Het contact met de bezoekers zorgt er voor dat kansengroepen het geloof in eigen kunnen herwinnen en zich een meerwaarde voelen in de maatschappij.

Uitvoering

Kempens Landschap

Contactpersoon

Katrijn Sabbe
Peredreef 5
2580 Putte
015 22 94 31

Locatie