Procesbegeleiding bestuurlijke strategie Westhoek

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2010

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

44.925,35 euro

Promotor

West-Vlaamse Intercommunale (wvi)

Duurtijd

01/07/2010 – 30/11/2011

Situering

Westhoekoverleg wenst een een interactief proces inzake besturen in plattelandsregio’s op basis van een sociaal-geografische analyse op te starten in de Westhoek.  Westhoekoverleg wenst hier bij gebruik te maken van externe wetenschappelijke ondersteuning.  Er is vraag naar de opstart van 2 processen. Enerzijds dient er een proces te worden doorlopen waarbij de Westhoek onderworpen wordt aan sociaal-geografische analyse. Anderzijds dienen er een aantal bestuurlijke consequenties te worden gekoppeld aan de resultaten die voortvloeien uit dit eerste proces.  Zowel de opmaak van de sociaal-geografische analyse, als de bestuurlijke implicaties dient te kaderen in een dialectisch proces tussen regio en wetenschappers.

De cofinanciering wordt gevraagd voor enerzijds de inschakeling van de externe procesbegeleider en anderzijds voor de personeelsinzet vanuit Westhoekoverleg ter begeleiding en opvolging van de procesbegeleidingsopdracht.

Doelstellingen

Het project heeft volgend doel:

  • Een door de regio gedragen bestuurlijke strategie formuleren, gebaseerd op wetenschappelijke sociaal-geografische analyse van de actuele finacieel-economische bestuurlijke basis

Uitvoering

West-Vlaamse Intercommunale (wvi)

Contactpersoon

Dieter Hoet
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge
051/51 93 56