Proef het Meetjesland

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

94 281,25 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

 • LEADER
 • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Het Meetjesland heeft tal van kenmerken om zich als sterke agro-voedingsregio te profileren. Het thema ‘smaak’ biedt mogelijkheden om dit imago van de streek op een positieve manier te versterken. De profilering van dit thema is echter nog te weinig specifiek uitgebouwd. Dit project wil ‘de smaak van het Meetjesland’ verder ontwikkelen en uitdiepen en tegelijkertijd inzetten op smaak als inhoudelijke kapstok voor de profilering van het Meetjesland. Door een optimalisatie van de keten via een nauwere samenwerking tussen diverse actoren (o.a. via het ‘ambassadeursmodel’), wordt er gewerkt aan de regiomarketing en aan een verdieping van de smaken van het Meetjesland. Uiteindelijk resulteert dit in een bloeiende regiowerking met duurzame (ondernemers)netwerken, een extra stimulans voor het onderwijs en een duurzame vermarkting van de Meetjeslandse smaak.

Doelstellingen

Het project wil de identiteit van het Meetjesland als agro-voedingsregio versterken door de ontwikkeling van een sterk ambassadeursmodel van ambassadeurs van ‘de smaak van het Meetjesland’. Dit via het vormen van slimme en duurzame netwerken rond smaak en de uitbreiding van het ‘smaak-aanbod’ in de regio. Hierbij vormt de samenwerking tussen verschillende actoren en sectoren steeds het uitgangspunt. Het project vertrekt hierbij vanuit het concept ambassadeursschema (zie bijlage), dat bestaat uit zes schillen van meerdere actoren. Het project wil in samenwerking met hen diverse acties rond de Meetjeslandse smaak uitwerken die bijdragen aan het te ontwikkelen ambassadeursmodel. De ambassadeurs zijn als volgt omschreven:

 1. Top-ambassadeur: zij geven de smaak van het Meetjesland in de eerste plaats een “smoel” (leden smaakteam)
 2. Merk-ambassadeur : actoren die met smaak/voeding bezig zijn, en direct baat hebben bij promotie ‘smaak’ regio (met vermoedelijk nog onderscheid van wie actiever of passiever met smaak bezig zijn)
 3. Schakel-ambassadeur : intermediair om inwoners/bezoekers te bereiken
 4. Streek-ambassadeur: alle inwoners van het Meetjesland
 5. Fan-ambassadeur: Fans van het Meetjesland die buiten het Meetjesland leven/werken maar die mee promotie willen maken
 6. Potentiele ambassadeur: potentiele bezoekers/ afnemers van het Meetjesland

Met de diverse actoren uit de verschillende schillen van het ambassadeursschema zal in onderlinge samenwerking gewerkt worden aan de realisatie van 4 subdoelstellingen:

 1. Sensibiliseren en informeren: Met de ontwikkeling van een regionale smaakvisie alsook het belang van het gebruik van het regiomerk te benadrukken wordt het Meetjesland binnen dit project tot dé Smaakregio gepromoot.
 2. Sociale en verbindende rol van voedsel door diverse acties stimuleren:: Er zijn in het Meetjesland al diverse initiatieven die werken rond lokale producten, korte keten, allergieën, … Dit project wil deze verschillende zaken bij elkaar brengen om te komen tot een gestroomlijnde visie rond de smaak.
 3. Elke inwoner ambassadeur van de Smaak van het Meetjesland maken: Ontwikkelen van een gerichte en innovatieve generieke communicatiestrategie om actief in te spelen op de beeldvorming en profilering van het Meetjesland, zowel binnen als buiten de regio.
 4. Ontwikkeling en uitbouw ambassadeursnetwerk: Het project wil de kennis rond duurzame voeding, korte keten, op een adequate manier overbrengen aan diverse doelgroepen.

Bovenop dit alles is er extra aandacht voor het ambassadeurschap van de verschillende actoren. Het project wil verschillende lagen van ambassadeurs creëren waarbij iedere laag elkaar stimuleert om mee in te stappen in het verhaal (vb: Experten zijn de centrale ambassadeurs, zij stimuleren de ondernemers, op hun beurt triggeren zij de inwoners of de jongeren). Mede in functie van duurzame resultaten is er binnen het project specifiek aandacht voor jongeren omdat zij de toekomst vormen.

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland

Contactpersoon

Mieke Vandeursen
Leemweg(STL) 24
9980 Sint-Laureins
09 379 78 37

Locatie