Proeven van paling in 't groen: beleef je gemeente

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Sint-Laureins

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

52.080,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Sint-Laureins

Duurtijd

31-07-2013 - 30-05-2015

Situering

De doelstelling van dit project is om een zo ruim mogelijke doelgroep te laten "proeven" van het gemeentelijk palingerfgoed. De basis hiervoor is het uitwerken van een (verplaatstbaar) belevingselement met info over het palingverleden als meerwaarde voor individuele recreanten, groepen en scholen. In eerste instantie zal de locatie aan de Oostpolderkreek worden heringericht als leerrijke en tegelijk aangename stopplaats en met de bedoeling ook andere locaties in de kijker te kunnen zetten. Hieraan koppelen we voor de jeugd (lokaal en bij uitbreiding Meetjesland) een educatief luik om dit erfgoed niet verloren te laten gaan bij de huidige en toekomstige generaties.

Doelstellingen

  • Behoud van typische landschapselement: kreek met palingbak en bijhorend kruisnet
  • Uitbreiden van de kreek tot toeristische stopplaats voor fietsers en wandelaars met respect voor de omgeving en haar eigenschappen
  • Focus op nieuwe belevingselementen aan en in de kreek: replica van de palingbak die ook op andere locaties kan geplaatst worden
  • Educatie en kennismaking met de eigenheid van de gemeente: i.s.m. de provinciale school PTI wordt de replica gemaakt. Meteen een kennismaking met een typisch element uit eigen streek voor de jeugd. Daarnaast kan dit aanbod passen in het leerplan van derde en vierde leerjaar. Het is de bedoeling om een educatieve invulfiche uit te werken die via de gemeentelijke website kan gedownload worden. Deze fiche kan gebruikt worden door de lagere scholen maar ook de plattelandsklassen van het Boerekreek Sportcentrum kunnen er gebruik van maken. Zie ook www.meetjeslandopschool.be
  • Heemkundig luik van het palingverhaal: men maakt kennis met oude vistechnieken (peuren, storen, )
  • Natuur in het krekengebied: via de educatieve fiche geven we informatie over de kreken, waterhuishouding, vistrappen, sluizen, etc.

Uitvoering

Gemeentebestuur Sint-Laureins

Contactpersoon

Melina Van Audenaerde/Kathleen Seynhaeve
Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
09/218 76 40