Professionalisering hoevezuivelverkoop in Oost-Vlaanderen

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

99.670,82

Promotor

KVLV Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Het Steunpunt Hoeveproducten bestaat ruim 10 jaar in Oost-Vlaanderen. Het ondersteunt alle hoevezuivelproducenten in Oost-Vlaanderen bij de start en verdere uitbouw van hun verbredingsactiviteit.

Ook in deze sector is professionalisering in must enerzijds opgelegd door de concurrentie maar anderzijds –en vooral- door de steeds strenger wordende reglementering m.b.t. voedselveiligheid, ruimtelijke ordening, etikettering, autocontrole, traceerbaarheid, BTW,….

Dit vergt van de hoevezuivelaar een zeer uitgebreide en grondige kennis van zeer uiteenlopende materies. De opstart vereist door deze strenge reglementering steeds zwaardere investeringen. Banken vragen steeds meer een grondig, doordacht en gefundeerd businessplan. Hoevezuivelaars dienen zicht te hebben op de opstart en de uitbouw van hun verbredingsactiviteit en daar wringt het schoentje nogal eens. De tijd dat de opstart van een zuivelverwerking nog als nevenactiviteit in de hobbysfeer op het bedrijf kon uitgebouwd worden is definitief voorbij. De economische realiteit vraagt harde cijfers die er niet zijn. Om hieraan te verhelpen en de hoevezuivelaars in Oost-Vlaanderen een beter zicht te laten krijgen op hun investering wil het Steunpunt Hoeveproducten volgende actiepunten in dit project realiseren:

  1. Uitvoeren van een kostprijsanalyse hoevezuivelaars in O-Vl
  2. Op basis van de analyse: uitwerken van cursus Kostprijsberekening
  3. Op basis van de analyse: uitwerken van een KPB Excel sheet en een KPB e-module
  4. Op basis van de analyse ‘opmaken van een businessplan’
  5. Op basis van de analyse: organiseren van cursussen in kader van KPB, businessplan en professionele uitbating
  6. Organiseren van infomomenten voor de melkveehouders in Oost-Vlaanderen m.b.t de uitbouw van een eventuele thuisverkoop.
  7. Organiseren van opleidingen/vormingen op maat van de hoevezuivelaar
  8. Organiseren van netwerkmomenten
  9. Opzetten van een bedrijfseconomisch adviesloket

Doelstellingen

Hoevezuivelaars in Oost-Vlaanderen ondersteunen met bedrijfseconomische advies en hen opleiden om hun kostprijs te berekenen en te evalueren.

1 cursus Kostprijsberekening

Organisatie cursussen Kostprijsberekening

 

1 lespakket ‘opmaken van een businessplan’

1 excel sheet Kostprijsberekening

1 e-module Kostprijsberekening (buiten de cofinanciering)

1 startersmap voor hoevezuivelaars (buiten de cofinanciering)

1 bedrijfseconomisch adviesloket

Contactpersoon

Ann Detelder
Denen 157
9080 Lochristi
0473/20 85 46