Professionalisering, opleiding en begeleiding van het kleinschalig logies uit de Westhoek

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

74.331 euro

Promotor

Westtoer

Duurtijd

1/1/2010-31/12/2011

Situering

Er worden een aantal acties ondernomen naar de kleinschalige logiessector in de Westhoek, dit met als doel de professionalisering, opleiding en begeleiding van deze kleinschalige logies. Bevraging sector omtrent noden, wensen, suggesties, … Cluster Marketing: Interactieve workshop omtrent eht belang van een goede website Cluster Marketing: Interactieve workshop omtrent schriftelijke communicatie Cluster Communicatie: Communicatie en begeleiding rond logiesdecreet Cluster Productontwikkeling: Fam trip voor het kleinschalig logies (=kennismakingstrip): bezoeken aan landbouwverbredingsinitiatieven in de Westhoek Cluster Productontwikkleing: Vorming omtrent rentabiliteit, fiscaliteit, BTW, … bij kleinschalige logiesuitbatingen Cluster Communicatie: Communicatie en begeleiding rond logiesdecreet Cluster Communicatie: Persreis Cluster productontwikkeling: WOI in de Westhoek.

Contactpersoon

Stefaan Gheysen
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels (Brugge)
050/305500