Professionalisering van groene zorg dienstverlening

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

55.185,00 euro

Promotor

vzw Steunpunt welzijn

Duurtijd

01/07/09-30/06/10

Situering

Met dit project willen de promotoren verdere stappen zetten in de realisatie van de opdrachtverklaring van Groene Zorg Oost-Vlaanderen. Vanuit een professioneel omkaderde vrijwilligerswerking biedt Groene Zorg Oost-Vlaanderen een kwalitatieve, hoogstaande en emancipatorische dienstverlening aan. Groene Zorg Oost-Vlaanderen heeft een pioniersrol vervuld bij de vormgeving van de groene zorgsector in Vlaanderen. Met een extra impuls vanuit het programma voor plattelandsontwikkeling wil zij ook de komende jaren een toonaangevende en vernieuwende rol spelen. Dit via : kwaliteitsverbetering van de dienstverlening; versterking van het maatschappelijke draagvlak; verbreding van de groene context; sterkere inbedding in de welzijnssector en in de land- en tuinbouwsector; beleidsondersteuning; een structureel financieel kader.

Contactpersoon

Peter Dauwe
Wellekensstraat 45
9300 Aalst
053/704410