Promokit Toerisme Hageland

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2009

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

20.000 euro

Promotor

Vzw Toerisme Hageland

Duurtijd

1/1/2009-31/12/2010

Situering

Toerisme Hageland wil de herkenbaarheid van toeristisch Hageland met uniform promotiemateriaal dynamisch versterken. Door de aanschaf van een gedifferentieerde promotiekit Hageland, eigenlijk toeristische ‘hulpmiddelen’, wil Toerisme Hageland uitvoering geven aan haar initiële doelstelling namelijk bijdragen leveren in de toeristische ontwikkeling van het Hageland door o.a. een nadrukkelijke versterking van herkenbaarheid en streekgevoelen en streekidentiteit bij de Hagelanders. Door dit aanbod wordt een leemte ingevuld die door haar partners wordt gesignaleerd om ‘fysiek’ het Hageland vooral in de regio maar ook zonodig daarbuiten zo veel mogelijk herkenbaar te ‘presenteren’ en dit op interessante evenementen en activiteiten die een meerwaarde voor Toerisme Hageland inhouden.

Contactpersoon

Lieve Nackaerts
Aarschotsesteenweg 212
3010 Leuven
016/298542