Promotie en ontsluiting muzikaal erfgoed Hageland via concerten van ‘de Soundtrack van de Demerbroeken’

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

5.000,00 euro

Promotor

VZW Wesp

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2012

Situering

Zoals Wannes Raps in de Demerbroeken eten stroopte, is dit project van de schoonheid van de Demerbroeken vertrokken om muzikale en poëtische strooptochten te houden, geïnspireerd op het werk van Ernest Claes. 

Dat het werk van Ernest Claes stimuleert tot mooie uitkomsten hoeft geen uitleg.  De verfilmingen van de Witte, of series als ‘wij heren van Zichem’ zorgen nog steeds voor een blijvende positieve weerklank op de ganse regio. 

Het leek ons anno 2011 tijd voor een extra impuls.  Een impuls die een ruim (jong en oud) publiek laat kennismaken met de schoonheid van de Demerbroeken, en hun grootste bezinger tot nu: Ernest Claes. 

Deze impulsen hebben we geleidelijk aan opgebouwd in communicatie met de regio: communicatie met kinderen en jongeren (via scholen, jeugdverenigingen en in de vorm van wedstrijden) en met verenigingen die op dit terrein bekend zijn (Ernest Claes genootschap, red de maagdentoren vzw, Natuurpunt, heemkring, regionaal landschap Noord-Hageland…).

We hebben de impulsen laten leiden tot een eindproduct dat een ruime, bovenlokale uitstraling zal hebben, in de vorm van een (professioneel opgenomen) cd en bijhorend een culturele avond op 10 december 2011 in CC Den Egger in Scherpenheuvel, waar de cd voorgesteld wordt en verwerkingen van de impulsen gegeven worden.

Hiervoor werkten we samen met

  • Lokale verenigingen, scholen, om mee input te geven, om mee creatief te verwerken, om actief impulsief te worden rond de Demerbroeken
  • Lennaert Maes, germanist en singer songwriter (www.lennaertmaes.be) die teksten en liedjes heeft gemaakt
  •  Andries Boone, geschiedkundige en multi-instrumentalist die als producer en artistiek leider heeft gefungeerd (www.limbrant.be/limbrant.php?lang=NL&content=10
  • Gastmuzikanten zoals Jan De Wilde, Guy Swinnen, Joke Delcour, Annelies Brosen of fotografen zoals Guy Janssens

We baseerden ons op projecten zoals de Passendaele suite (http://www.coopeboyesandsimpson.co.uk/passchendaele_suite.htm) of doen zoals eerder Billy Bragg muziek maakte, gebaseerd op het werk van Woody Guthrie (mermaid avenue) of Bruce Springsteen songs van Pete Seeger als uitgangspunt nam of Loudon Wainwright III het bekroonde ‘the Charlie Poole project’ uitwerkte.

Samengevat: we hebben een duidelijk participatief, procesgericht muziekproject uitgewerkt rond de Demerbroeken.

Doelstellingen

Regionaal vernieuwend: het project werkt innoverend rond ons erfgoed.  Het is artistiek verantwoord uitgewerkt. Het zorgt voor een moderne, hedendaagse bewerking van in onbruik geraakt erfgoed (Ernest Claes) en toont aan dat muziek een methode is die rond erfgoed veel kan teweegbrengen. 

 

Zelfs in Vlaanderen zijn er zelden muziekprojecten opgebouwd rond erfgoed.  We denken dat hierrond meerdere innoverende projecten kunnen opgezet worden: bijv. de lokale figuren uit een bepaalde andere streek, of straks 100 jaar groote oorlog in een bepaalde gemeente,…

Uitvoering

VZW Wesp

Contactpersoon

Jochen Smets
Weefbergstraat 33C
3271 Averbode
0498 75 82 96