Realisatie open huis – administratief centrum Begijnendijk

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

1.645.024,09 euro

Promotor

Gemeente Begijnendijk

Duurtijd

01-03-2013 - 30-05-2015

Situering

Het Masterplan is opgebouwd rond vier uitgangspunten: om de hoek, het groen verbinden, een doorzichtig centrum en het publiek plateau. In Begijnendijk is de territoriale schaal van het landschap altijd aanwezig, het ligt net “om de hoek”. Als men een straat uitloopt, komt men onmiddellijk in een andere sfeer terecht. Daarnaast is de dorpskern van Begijnendijk omgeven door groen, inclusief bossen en landbouwgronden. Door het gebrek aan duidelijke structuur en visie voor de publieke ruimte, worden alle mooie landschappen als het ware verbannen uit het
centrum. Er is nu geen verbinding tussen de dorpskern en de aangrenzende landschappen, doch deze zijn aanwezig en worden door de bevolking frequent bezocht. Het erkende en gekende recreatiebos ‘Bieheide’ vloeit over in de aanwezige fiets- en wandelroutes, het nieuwe administratieve centrum als open huis zal hier een ideale rust, verpozing en ideeënplaats vormen. De aantrekkelijke open onthaalruimte met aanwezige cafetaria zal hier dienst doen als onthaal voor de burger, toerist en passant. Het uitgangspunt van het Masterplan bestaat erin groen in het dorp te krijgen en het de identiteit te laten vormen van het dorp. De publieke ruimtes in het dorp zullen de natuur rondom verbinden. Het geheel is doorzichtig opgezet: het groen dringt de gebouwen binnen. Het publiek plateau is van die aard dat het centrum één maakt en een aantrekkingspool wordt voor de inwoners en bezoekers van de gemeente en zal zorgen voor duurzame rustige mobiliteit overgaand in het groene karakter.

Wij willen dat…

 • De centrumontwikkeling Begijnendijk een nieuwe uitstraling geeft
 • Het centrum dé ontmoetingsplaats wordt voor iedereen met daarbij een evenwicht tussen wonen, handel en administratieve dienstverlening enerzijds én binnen en buiten anderzijds
 • Het groene open plein het kloppend hart vormt waar iedereen zich welkom en toe aangetrokken voelt
 • Het administratief centrum een open huis is voor onze burgers waar alle gemeentelijke diensten, het OCMW, de bibliotheek en de politie samenwerken aan een kwalitatieve dienstverlening
 • Rond het plein privéontwikkelingen vorm krijgen en beantwoorden aan de behoeften aan wonen en handel
 • Alle belanghebbenden geïnformeerd zijn en onze medewerkers over de juiste informatie beschikken zodat we met z’n allen ambassadeurs worden van onze gemeente

Doelstellingen

 • De centrumontwikkeling Begijnendijk een nieuwe uitstraling geeft
 • Het centrum dé ontmoetingsplaats wordt voor iedereen met daarbij een evenwicht tussen wonen, handel en administratieve dienstverlening enerzijds én binnen en buiten anderzijds
 • Het groene open plein het kloppend hart vormt waar iedereen zich welkom en toe aangetrokken voelt
 • Het administratief centrum een open huis is voor onze burgers waar alle gemeentelijke diensten, het OCMW, de bibliotheek en de politie samenwerken aan een kwalitatieve dienstverlening
 • Rond het plein privéontwikkelingen vorm krijgen en beantwoorden aan de behoeften aan wonen en handel
 • Alle belanghebbenden geïnformeerd zijn en onze medewerkers over de juiste informatie
  beschikken zodat we met z’n allen ambassadeurs worden van onze gemeente

Uitvoering

Gemeente Begijnendijk

 

Contactpersoon

dhr Vissenaekens Alex
Kerkplein5
3130 Begijnendijk
016/56 98 60