Rechtenonderzoek bij gezinnen met jonge kinderen

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Ninove

Projectgegevens

Projectkost

328 339,20 euro

Promotor

OCMW Ninove

Duurtijd

01/10/2017 - 31/03/2020

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Samenwerking rond armoede

Situering

Uit de omgevingsanalyse van de drie samenwerkende gemeentes merken we een sterke stijging van het aantal geboortes in kansarme gezinnen. In de strijd tegen armoede is onderbescherming nog steeds een cruciaal gegeven. Zolang rechten niet automatisch worden toegepast en sterk versnipperd zijn, moeten we onderbescherming proberen oplossen door zelf initiatief te nemen. Dit doen we door de opstart van een rechtenonderzoek aan huis bij gezinnen met jonge kinderen. Ninove, Denderleeuw en Geraardsbergen willen rechtenpas opstellen zodat elke inwoner maximaal zijn rechten kan benutten waardoor minder kinderen moeten opgroeien in een gezin onder de armoedegrens.

Doelstellingen

Strategische doelstelling: onderbescherming bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen verlagen via proactieve rechtenbenadering

Operationele doelstelling 1: samenwerking tussen de 3 gemeenten optimaliseren

 • Actieplan uitbouwen van een gezamenlijk instrument voor proactieve rechtenbenadering
 • actie: drempels van onderbescherming in kaart brengen
 • actie: rechten en lokale initiatieven per gemeente in kaart brengen
 • actie: opmaak rechtenpas per gemeente met de meest voorkomende rechten en lokale initiatieven
 • actie: terugkoppeling van de rechtenpas naar de doelgroep
 • actie: het oprichten van lerende netwerken waar ook andere gemeenten kunnen bij aansluiten.

Operationele doelstelling 2: creëren draagvlak bij het professioneel werkveld

 • Actieplan Het project ‘rechtenonderzoek bij gezinnen met jonge kinderen’ bij de intermediairs bekend maken
 • Actie: het opstellen en verspreiden van een infobrochure voor de intermediairs
 • Actie: voorstellen van het project aan lokale werkgroepen, interne en externe overlegplatformen
 • Actie: het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Kind en Gezin

Operationele doelstelling 3: creëren draagvlak bij de doelgroep

 • Actieplan Informeren en sensibiliseren van de doelgroep
 • Actie Opstellen en verspreiden van een infobrochure (via de intermediairs) voor de doelgroep
 • Actie We streven ernaar dat intermediairs die in contact komen met kwetsbare gezinnen met jonge kinderen zorgen voor toeleiding naar het project
 • Actie Van zodra een gezin een rechtenonderzoek aanvraagt heeft de projectcoördinator een kennismakingsgesprek met kandidaat gezinnen

Operationele doelstelling 4: proactief gezinnen met jonge kinderen in onderbescherming ondersteunen

 • Actieplan: detecteren van gezinnen met jonge kinderen in onderbescherming
 • actie: opstarten samenwerkingsverband met diverse toeleiders: Kind en Gezin, sociale dienst OCMW, vereniging waar armen het woord nemen, …
 • actie: wekelijks organiseren van een loket kinderrechten op een plaats waar veel gezinnen met jonge kinderen komen 
 • Actieplan: Ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen in onderbescherming 
 • actie: kennismakingshuisbezoek bij aangemelde gezinnen met als doel opmaak rechtenrapport aan de hand van rechtenpas
 • actie: opvolgingsgesprek(ken) bij aangemelde gezinnen met als doel een stappenplan op maat op te maken 

Operationele doelstelling 5: proactieve rechtenbenadering structureel verankeren

 • actieplan: het instrument ‘rechtenpas’ structureel verankeren in reguliere hulpverlening
 • actie: werkveld betrekken bij de opmaak van de rechtenpas
 • actie: document ter beschikking stellen aan het werkveld
 • actie: rechtenrapporten van cliënten, mits toestemming, terugkoppelen naar maatschappelijk werkers
 • actie: rechtenpas implementeren in bestaande software werkveld
 • actie: proactieve rechtenbenadering wordt opgenomen in het meerjarenplan van de drie deelnemende gemeentes.

Operationele doelstelling 6: opmaak van een draaiboek

 • actieplan: beschrijving van een aantal belangrijke projectfasen

Uitvoering

OCMW Ninove

Contactpersoon

Dorien Dirk Stevens
Burchtstraat 50
9400 Ninove
054 51 53 77

Locatie