Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

255.897,40 euro

Promotor

Westtoer apb

Duurtijd

01/07/2012 - 30/06/2015

Situering

Het project bestaat uit het ontwikkelen, uitwerken en realiseren van een aantal actielijnen op basis van de realisaties tijdens het huidige Leader Tielts Plateau project "Toeristische-recreatieve valorisatie van het Tielts Plateau". Tijdens de loopduur van dit project werden contacten en vertrouwensrelaties met partners opgebouwd, en werd duidelijk wat de verwachtingen bij de actoren in de regio zijn. Om beter op die verwachtingen in te kunnen spelen, wordt in dit project gefocust op twee deelgebieden binnen het Leadergebied Tielts Plateau:

1. De verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Het Landshapspark Bulskampveld

De initiatiefgroep Bulskampveld werd opgericht om het Landschapspark Bulskampveld als recreatief bestemmingsgebied op kaart te zetten, de krachten te bundelen en de activiteiten in de regio op elkaar af te stemmen. Het Landschapspark Bulskampveld dient als groen bestemmingsgebied verder ontwikkeld en gepromoot te worden, en de samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden en bovenlokale instanties te worden gecontinueerd. Er zal gewerkt worden rond de volgende actielijnen:

 • Zoeken naar middelen, nieuwe kansen en projecten voor het gebied
 • Ontwikkeling van een actieplan Landschapspark Bulskampveld
 • Promotie en communicatie Landschapspark Bulskampveld
 • Secretariaatsfunctie Initiatiefgroep Landschapspark Bulskampveld
 • Ondersteunen publieke en private initiatieven
 • Toeristische en recreatieve productontwikkeling
 • Ondersteunen van kleinschalige toeristische ondernemeningen

 

2. De verdere recreatieve valorisatie van het Tieltse (Poelberg en omgeving)

In dit zuidelijke deel van het Tielts Plateau ligt de Poelberg en omgeving, met een eigen geschiedenis en typerend landschap. In de laatste jaren werden hier reeds een aantal initiatieven genomen. Met de steun van Leader Tielts Plateau werd het plattelandsschooltje op de Poelberg gerenoveerd tot een uniek rust- en belevingspunt voor recreanten, er is de aanplant van de Meikensbossen in Dentergem alsook de Baliekouter die daar ontwikkeld wordt en het Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest werd in 2010 geopend in Pittem. Het gebied trekt al recreanten maar er is potentieel om dit verder recreatief te gaan ontwikkelen en bekend te maken (in de eerste plaats bij de inwoners van Tielt en omgeving). Bovendien speelt de nabijheid van Tielt als centrumstad een versterkende rol, zo kan een bezoek aan de stad gecombineerd worden met een bezoek aan het buitengebied. Men wil hier dan ook verder op inzetten. Er zal in dit gebied gewerkt worden rond de volgende actielijnen:

 • Promotie en communicatie van het gebied rond Tielt
 • Organiseren van een bovenlokaal wandelevenement
 • Toeristische en recreatieve productontwikkeling
 • Ondersteunen van kleinschalige toeristische ondernemingen

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

 • De twee deelgebieden als sterke, recreatieve producten op de kaart zetten
 • Voor het Tieltse is de doelstelling vooral dat dit gebied belangrijk wordt voor omgevingsrecreatie, in evenwicht met het welzijn en de vrijetijdsbesteding van de lokale bevolking
 • Van het Landschapspark Bulskampveld wordt als recreatief bestemmingsgebied en groengebied een goed, sterk, samenhangend en bovenlokaal recreatief product gemaakt in overleg met de lokale en bovenlokale actoren dat zich zowel op toeristen als op recreanten richt

Uitvoering

Westtoer apb

Contactpersoon

Stefaan Gheysen
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint Michiels (Brugge)
050/30 55 40