Regional branding: van de regio een merk maken

Categorieën

Thema

Samenwerking

Jaar

2006

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

56.000,00 euro

Promotor

Plaatselijke Groep LEADER+ Meetjesland

Duurtijd

1 jaar

Situering

Vanuit de vaststelling dat de streekvisie onvoldoende gekend is en dat het uitleggen van de 8 hefbomen of 2 bindende elementen uit het leaderontwikkelingsplan te omslachtig en te moeilijk is, is er de behoefte om de kwaliteiten en (gewenste) identiteit van de regio te communiceren door middel van beeldtaal en levendige producten.
Op basis van de know-how die werd opgebouwd door de PG van West Cork, wil de PG Meetjesland een merk (met baseline) ontwikkelen dat symbool staat voor de identiteit en de waarden die de streek voor zichzelf wenst aan te houden de komende jaren.
In het verlengde van dit merk zullen zowel West-Cork als Meetjesland enerzijds een databank aanleggen van beelden die meer gezicht geven aan de ambitie van de regio en gebruikt kunnen worden in de communicatie. Anderzijds zal één of meerdere concrete producten ontwikkeld worden die inwoners en bezoekers aan de lijve laat voelen waar de regio voor staat en gaat, die met andere woorden een concrete vertaling van het merk zijn. Daarbij wordt gedacht aan een evenement voor inwoners en een arrangement voor bezoekers.
Het merk, de beelden en de producten zullen de streek een onderscheiden identiteit geven die bevattelijk is en makkelijk communiceerbaar. Dit beeld (‘regional brand’) is het eindpunt van een proces waarin de strategie, de richting waarin de regio zich wenst te ontwikkelen, vastgelegd wordt in een herwerkte streekvisie. De streek- of plattelandsvisie moet een referentiekader worden waarnaar gehandeld wordt door zowel inwoners, organisaties, bedrijven en besturen uit de regio.

Contactpersoon

Plaatselijke Groep LEADER+ Meetjesland
Oostveldstraat 1
9900 Eeklo
09/3769738