Regionale Mobiele fietskoerierdienst

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oudenaarde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

74.663,90 euro

Promotor

Steunpunt Welzijn vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

Door de oprichting en uitbouw van een regionale mobiele fietskoerierdienst in het Oudenaardse wordt, rekening houdend met het landelijk karakter en het toeristisch beleid van deze streek , aangepaste sociale tewerkstelling gecreëerd, dit vanuit een nieuwe dienstverlening. Noden van lokale besturen en sociale organisaties om hun cliënteel te bereiken worden ingevuld via een aangepaste dienstverlening.
Het project zet in op duurzaamheid door het gebruik van elektrische fietsen, sociale tewerkstellingscreatie en sociale noden.

Doelstellingen

Het doel van het project is als volgt te omschrijven:

 

  • Werk creëren, voor langdurig werkloze mensen in een regio met een hoge werkloosheidsgraad voor deze specifieke doelgroep van laageschoolden. De fietskoeriers grondig opleiden, goed opvolgen en indien nodig mee begeleiden naar een volgende tewerkstelling. De ervaring binnen de bestaande fietskoerierdienst Snel & Wel binnen Steunpunt Welzijn vzw leert dat een belangrijk aantal doelgroepmedewerkers dit type van werk erg interessant vindt. We komen met dit project dus tegemoet aan een vraag rond een bepaald type van werk (fysiek buitenwerk). De fietskoeriers worden aangeworven binnen het kader van lokale diensteneconomie of worden door OCMW's aangeworven en als fietskoerier tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7-tewerkstelling. Indien lokale diensteneconomie niet past binnen de beleidskalender van de Vlaamse Overheid, kan er ook gekozen worden voor een ander alternatief zoals WEP+.
  • de nood aan kwaliteitsvolle bedeling van mailings bij lokale besturen aanpakken. Op het platteland is er een extra drempel voor deze organisaties om hun doelgroep te bereiken, namelijk de grote verspreiding van bepaalde doelgroepen. De "Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel" toont aan dat er in de Vlaamse Ardennen heel wat achterstelling voorkomt op het platteland. (bron: Kesteloot Christian, Meys Sarah, 2008). Ook andere fenomenen zijn op het platteland meer uitgesproken dan in een stedelijke context, zoals veroudering van de bevolking, beperkte uitbouw van het openbaar vervoer… De formele dienstverlening is omwille van rationalisering en schaalvergroting moeilijker bereikbaar voor plattelandsbevolking dan voor stedelingen. Het OCMW is vaak de enige overgebleven eerstelijnsdienst, maar in plattelandsgebieden is de drempel hoog gezien de hoge sociale druk. (Bron: John Vandenbussche, sociale uitsluiting in plattelandsgebieden, 1998, Brussel: Koning Boudewijnstichting).
  • Post bedelen op een duurzame en milieuvriendelijke manier, met elektrische fietsen in plaats van brommers of auto's. Het gebruik van elektrische fietsen kan verantwoord worden door de heuvelachtigheid en uitgestrektheid in de regio van de Vlaamse Ardennen. In samenspraak met Toerisme Zuid-Oost-Vlaanderen wordt gekeken hoe er kan samengewerkt worden op vlak van het gebruik en de promotie van elektrische fietsen in de regio. Ook de oplaadpunten voor de elektrische fietsen kunnen breder gebruikt worden dan enkel voor de fietskoerierfietsen..

Uitvoering

Steunpunt Welzijn vzw

Contactpersoon

Peter Dauwe
Wellekensstraat 45
9300 Aalst
053 730 821 of 0499 72 06 4