Regiotroeven/proeven als hefboom vr. plattelandsontwikkeling

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

119.150,00 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

In het project wordt door het Plattelandscentrum en ERSV-RESOCmls  in drie  pilootgroepen gewerkt aan nieuwe samenwerkingsvormen, door middel van productontwikkeling en -innovatie, waarbij nieuwe gespecialiseerde doelgroepen en sectoren worden aangeboord.  En dit rond de thema’s:  De heilzame werking van kruiden en afgeleiden uit productieproces van hoeve- en streekproducenten, het vermarkten van ruimte, rust en groen, en foodparing op basis van wetenschappelijke onderbouw. Door een aanbod te ontwikkelen wordt gewerkt aan producten op maat die een nieuwe impuls betekenen voor ruraal ondernemerschap en streekidentiteit.

Doelstellingen

 • Het project draagt in feite vier doelstellingen in zich. De bedoeling bestaat erin om voor elk van deze doelstellingen, die meteen ook een vertaling krijgen in de vorm van de hoofdactiviteiten van het project, op een aantal vlakken te werken.Welke dan per doelstelling hun vertaling krijgen in de subactiviteiten. De vier doelstellingen zijn:
 •  Ontwikkeling van streekeigen /heilzame kruiden en afgeleiden uit productieproces van hoeve- en streekproducenten en hierrond een samenwerking opzetten
 • Rust ruimte en groen als nieuw product binnen cvba
 • Foodpairing op basis van wetenschappelijke onderbouw
 • Naast de 4 doelstellingen zijn er ook telkens subakties die mee vorm moeten geven aan de uitwerking van het project en die er tevens voor moeten zorgen dat er een sterke samenhang is tussen de diverse onderdelen van het project, welke infeite ook op zich zouden kunnen staan. Het geheel vormt een coherent proces dat een versterking moet betekenen voor de reeds ondernomen acties ven het Plattelandscentrum en de bestaande samenwerking tussen hoeve- en streekproducenten. De subdoelen/subacties zijn:
 • Productontwikkeling op maat
 • Innovatie en productdifferentiatie vanuit de intrinsieke kwaliteiten van de regio
 • Opzetten proces gezamenlijke afzet
 • Wetenschappelijke onderbouwde specialisatie door samenwerking met hogeschool/universiteit
 • Opzetten van processen tot maatschappelijke “gevoeligheid” voor het product
 • Uitwerken van educatieve ontsluiting ten behoeve van het onderwijs
 • Opleiding ondernemers

 

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09/379 78 37