Renovatie dak parochiecentrum Lubbeek Sint - Bernard

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

50 000 euro

Promotor

Sint-Bernardus Kring

Duurtijd

16/02/2020 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Met verschillende verenigingen samen zetten we onze schouders achter de kernversterking van de parochie met 11OO huishoudens, en dit op meerdere vlakken: sociale cohesie, groene omgeving met natuur voor iedereen, verkeersveiligheid, duurzaamheid, Een mooie site is hiervan het kloppend hart en vertrekpunt. Om deze op te waarderen pakken we in 2019 en 2020 zowel de tuin als de parochiezaal aan. We realiseren een gemeenschapstuin en renoveren het dak zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten in een mooie omgeving. Het deelproject, waarvoor subsidies worden aangevraagd omvat: de hernieuwing (met isolatie) van het zadeldak van het parochiecentrum

Doelstellingen

Dorpskernversterking van de parochie Sint - Bernard (1100 huishoudens) via:

  • verbinding, sociale cohesie en zorgzame buurten
  • burgerparticipatie bevorderen 
  • verkeersveilige omgeving met alternatieven voor voetgangers, fietsers en wandelaars 
  • creëren van een duurzame, groene en veilige omgeving.

 Om deze doelen te bereiken hebben de bewoners en verenigingen nood aan een degelijk gemeenschapscentrum als ontmoetingsplaats en plaats waar nieuwe initiatieven kunnen groeien (cfr. nieuw burgerinitiatief Start - Up Sint - Bernard opgestart maart 2018). In dit kader past de renovatie van het zadeldak van de parochiezaal. 

Uitvoering

Sint-Bernardus Kring 

Contactpersoon

Jan Janssens
Geestbeek 4
3210 Lubbeek
016 62 25 69