Renovatie gebouw achter de pastorij in Rummen

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Gemeentebestuur Geetbets

Duurtijd

01/01/2012 - 31/03/2012

Situering

Het gaat hier om een alleenstaand gebouw, bestaande uit drie lokalen  achter de pastorij in Rummen, dat conform de brandveiligheidsnormen gerenoveerd dient te  worden, om deze toegankelijk te maken voor gebruik door twee jeugdverenigingen, KLJ Rummen en het Chanoeka koor en later ook om de uitbreiding van de gemeentelijke speelpleinwerking te kunnen realiseren.  Het gebouw is in de tijd gebouwd door Chiro Rummen.  Deze vereniging bestaat momenteel niet meer.

De renovatie dient te starten met de renovatie van de verouderde elektriciteit  en het plaatsen van gyproc. Conform het branveiligheidsrapport dient de elektriciteit te worden vernieuwd, de wanden vervangen te worden door brandvertragende wanden en ook de stookolie tank diende voorzien te worden van een nieuw verluchtingssysteem.  Dit probleem wordt door de gemeente aangepakt door de bestaande verwarmingsinfrastructuur te vervangen door gaskachels in een gesloten formule.

Doelstellingen

De jeugdvereniging KLJ die in het lokaal haar werking zou verder zetten, is sinds vorig jaar actief in Rummen.  Voordien was er in de deelgemeente Rummen geen jeugdbeweging meer actief, enkel een kinder- en jeugdkoor, Chanoeka koor.  De nood aan een jeugdbeweging in Rummen werd herhaaldelijk aangehaald door de jeugd van Rummen.  In dat opzicht zorgt de renovatie van het gebouw voor extra speelkansen en ruimte voor de jeugd.

Aangezien het lokaal in de toekomst ook zou dienen voor de uitbreiding van de speelpleinwerking, zal dit zorgen voor een betere bereikbaarheid van het speelplein.  De kinderen uit deelgemeente Rummen kunnen dan zelfs op eigen houtje daar geraken, wat zorgt voor een grotere focus op het speelaspect van het speelplein.

 

Het lokaal waaraan de werken zullen worden uitgevoerd, ligt in het centrum van Rummen.  Deze strategische ligging kan zorgen voor een nauwe samenwerking met de school en de buitenschoolse kinderopvang.  De sporthal en het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Pax liggen ook vlakbij, wat in de vakantieperiode zeer voordelig kan zijn.

 

Ook qua naambekendheid en aanwezigheid in het straatbeeld, vormt de ligging en zeer goede troef.

 

De jeugdbeweging en het speelplein zouden zorgen voor een extra “ levendigheid- jeugdigheid” in het straatbeeld.  Doordat de Buitenschoolse Kinderopvang, Schuifaf slechts enkele huizen verder is, is een nauwe samenwerking ook mogelijk.

Uitvoering

Gemeentebestuur Geetbets

Contactpersoon

Johan Deruyter
Dorpsstraat 7
3450 Geetbets
011/58.65.64