Renovatie maalderij Prospersite

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kieldrecht

Projectgegevens

Projectkost

226 000,00 euro

Promotor

Prospersite Onthaalpoort

Duurtijd

01/10/2017 - 31/03/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

De vzw Prospersite Onthaalpoort werkt samen met copromotoren Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever en partners als EGTS Linieland van Waas en Hulst, gemeente Beveren, Toerisme Waasland, Erfgoedcel Waasland en vier lokale verenigingen aan de herwaardering en de herbestemming van de beschermde Prosperhoeve te Prosperpolder (Kieldrecht, Beveren). In een eerste fase willen de partners één gebouw van de site aanpakken, met name de Maalderij, gelegen aan de Belgische Dreef 8. In het masterplan in opmaak heeft de Maalderij reeds een nieuwe functie als Onthaalpoort voor het nieuwe natuurgebied en Havenland gekregen. Bovendien moeten bezoekers er het vergane landbouwleven kunnen beleven. Ten slotte zullen de plaatselijke verenigingen de Maalderij inzetten als ontmoetings- en vergaderruimte. Vooraleer in het voorjaar van 2018 het Belevings-, ontmoetings- en onthaalcentrum kan worden ingericht, moet het gebouw worden gerenoveerd. Lange jaren van leegstand en verwaarlozing heeft het in een slechte bouwfysische toestand gebracht. Het gebouw zal in fasen worden gerenoveerd. De werken zullen omwille van kostenbeheersing en duurzaamheidsoverwegingen zoveel mogelijk gelijk lopen met de inrichting van het Belevingscentrum.

Doelstellingen

Het project voorziet in de renovatie van de Maalderij, een gedeelte van de historische Prosperhoeve, ooit de centrale exploitatiehoeve van het landbouwgehucht Prosperpolder.

  • het gebouw aan de Belgische Dreef 8 (de Maalderij) in een goede bouwfysische staat brengen
  • het gebouw (gefaseerd) inrichten als belevings-, onthaal- en ontmoetingscentrum
  • het centrum dagelijks (m.u.z. van maandag) openstellen voor bezoekers en inwoners
  • het ontmoetingscentrum zal vanaf midden 2018 voorzien in de noodzakelijke ontmoetingsaccomodatie voor een 40-tal inwoners van Prosperpolder en vier lokale verenigingen
  • de opening van het nieuwe belevings- en ontmoetingscentrum vanaf midden 2018 zal de noodzakelijke omschakeling in de tewerkstelling van vijf leden van de plaatselijke landbouwfamilies stimuleren. Zij zullen hierdoor nieuwe, aangepaste landbouwactiviteiten ontwikkelen.
  • de renovatie beantwoordt aan de de opgelegde voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed

Uitvoering

Prospersite Onthaalpoort

Contactpersoon

Carine Elvira Goossens
Dorpsstraat(KIE) 24
9130 Kieldrecht
0478 74 01 36

Locatie