Renovatie Ontmoetingscentrum Mesen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Mesen

Projectgegevens

Projectkost

498 963,66 euro

Promotor

Stad Mesen

Duurtijd

30/06/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

 

Het ontmoetingscentrum van Mesen is het kloppend hart voor zowel de verenigingen als voor de  bevolking. De zaal  wordt wekelijks verschillende malen gebruikt. Kaartingen, repetities, eetfestijnen en familie feesten gaan allemaal door in dit gebouw. Het is een 10tal jaren geleden beperkt gerenoveerd, maar dat was eerder oplapwerk dan structureel. Door de grote behoefte aan de zaal zouden de bouwwerken moeten op korte tijd worden uitgevoerd.

Het OC biedt voor veel inwoners een goedkope oplossing voor het houden van familiefeesten. Dit is heel belangrijk gegeven voor Mesen die kampt met een hoog gemiddelde inwoners in kans armoede.

Na renovatie moet  het OC meer gebruiksvriendelijk en duurzaam zijn. De bedoeling is dat de bruikbare ruimte wordt vergroot, maar ook in compartimenten te verdelen is.  Dit om eventueel dubbelgebruik mogelijk te maken of de zaal naar gelang het gebruik kleiner te maken.

Doelstellingen

 

  • Betere en kwaliteitsvolle culturele infrastructuur voor de bevolking en verenigingen.
  • Een echte ontmoetingsplaats creeren zowel buiten (onderdeel Zevensprong) als binnen. 
  • Hinder voor omwonenden door het gebruik van OC inperken of voorkomen. 
  • Dubbelgebruik van de infrastructuur mogelijk maken.
  • Leefkwaliteit van de inwoners verhogen – Naast deze algemene doelstelling, is in het project bijzondere aandacht voor het verhogen van de leefkwaliteit  van oudere inwoners en kinderen/jongeren.

Uitvoering

Stad Mesen

Contactpersoon

Patrick Florissoone
Markt 22
8957 Mesen
057 22 17 12

Locatie