Renovatie Parochiehuis Berk en Brem St.-Michielsstraat 20 3140 Keerbergen

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

198.066,00 euro

Promotor

vzw Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Aarschot Afdeling Keerbergen

Duurtijd

01-05-2013 - 31-12-2014

Situering

Het Parochiehuis Berk en Brem waarvoor cofinanciering wordt gevraagd, werd in 1972 gebouwd en gedurende de voorbije 40 jaar was het een gezellige ontmoetingsplaats voor de talrijke verenigingen die Keerbergen rijk is : hier voel je het hart van een leefgemeenschap kloppen en dat willen we graag naar de toekomst zo behouden. Maar door de tand des tijds en het intensief gebruik gedurende al die jaren zijn sommige gedeelten van de zaal aan een grondige vernieuwing toe. Regelmatige opknapbeurten en het onderhoud, meestal door vrijwilligers gedaan, volstaan al lang niet meer om aan het Parochiehuis een eigentijds karakter te geven. We zouden de gebruikers van ons gemeenschapscentrum een ruimer en modern sanitair blok willen geven met speciale aandacht voor de rolstoelgebruikers die vooral bij de groep van Ziekenzorg een belangrijk aantal bedragen. Ook de inrichting van de keuken is niet meer aangepast om op een moderne en vlotte manier te koken voor meer dan 100 leden die regelmatig aanwezig zijn op de maandelijkse bijeenkomsten van plaatselijke verenigingen of voor familiefeesten en voor volle zalen bij de jaarlijkse “teerfeesten” zoals we dat hier in Brabant noemen. Op het ogenblik is dit gebouw de enige ontmoetingsruimte in onze gemeente die beschikt over een aangepaste keuken om voor een groot aantal mensen te koken. Een reden temeer dus om deze plek in stand te houden. De vzw Sint Michiel Keerbergen die zaal Berk en Brem beheert in opdracht van vzw Vereniging Parochiale Werken van het Dekenaat Aarschot, kent de noden en maakt al een 10-tal jaren plannen voor een grondige vernieuwing maar de financiële middelen zijn ontoereikend. Immers, de gebruiksvergoeding die aan de verenigingen gevraagd wordt is zo laag mogelijk gehouden terwijl de uitbatingskosten stijgen : de reserves zijn dus niet groot. Bovendien willen we de parochiegemeenschap, waarvan de inkomsten – zoals algemeen gekend, in de toekomst eerder zullen dalen -, niet opzadelen met een schuldenlast. En toch moet er dringend actie komen ! Onze partners, nl. de besturen van de talrijke verenigingen die dagelijks met hun inzet investeren in het in stand houden van de plattelandsgemeenschap hier in Keerbergen vertrouwen erop dat we hen een aangepaste infrastructuur kunnen bieden die beantwoordt aan de minimum vereisten van een hedendaagse samenleving. We durven dan ook dit project voorstellen aan de provincie Vlaams-Brabant die i.s.m. Europa. in het kader van de plattelandsontwikkeling.dit prachtig initiatief heeft opgezet.

Doelstellingen

en aangename en aangepaste ontmoetingsplaats bieden voor jongeren en ouderen uit alle lagen van onze dorpsgemeenschap. De bedoeling van het vernieuwingsproject is zeker ook een ruggesteuntje geven aan de besturen van onze Keerbergse verenigingen die deze gemeenschap dragen.

Uitvoering

vzw Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Aarschot Afdeling Keerbergen

Contactpersoon

Luc Verstraeten
Gemeenteplein 26
3140 Keerbergen
015/23 35 24