Restauratie Calvarieberg en hekwerk

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2014

Provincie

Antwerpen

Locatie

Retie

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

16.113,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Retie

Duurtijd

01-01-2014 - 31-12-2014

Situering

De begraafplaats ter hoogte van de Kerkhofstraat werd ingericht begin de jaren twintig van de 20e eeuw, de begraafplaats werd in functie van de behoefte in de loop der jaren uitgebreid en heringericht. Het accent verschoof daarbij steeds meer van een stenen kerkhof naar een groene parkomgeving. Bij de herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats in 2011 werden verschillende graven geruimd. Om de nabestaanden een plaats te geven op de vernieuwde begraafplaats waar ze de overleden kunnen herdenken, werd een open ruimte gecreëerd waar zitbanken, groenvoorzieningen en gedenkstenen met vermelding van de namen werden aangebracht. Aan deze locatie werden twee herdenkingsmonumenten gekoppeld.  Enerzijds een algemeen herdenkingsmonument (Paradijspoort), anderzijds een herdenkingsmonument dat specifiek gericht is op de kinderbegraafplaats (Engelkind). Voor het ontwerp van beide herdenkingsmonumenten werd een groep Retiese kunstenaars samengebracht die gezamenlijk de opdracht hebben ingevuld.

Doelstellingen

We merken dat heel de symboliek omtrent overlijenden meer en meer een ander invulling krijgt, in tegenstelling tot vroeger zijn de mensen vrijer om de rouwbeleving zelf in te vullen. Waar de begraafplaats vroeger een “kerhof “was, een plaats waar letterlijk en figuurlijke een doodse sfeer hing, zeg maar een stenen archief, evolueert de begraafplaats nu naar een aangename ruimte, waar men tot rust kan komen, in alle sereniteit het rouwproces kan beleven en maakt de begraafplaats meer en meer deel uit van de publieke ruimte.

Met deze evolutie in het achterhoofd heeft de gemeente in 2011 een gedeelte van de begraafplaats heringericht en ruimte gemaakt voor groen, kunst en voldoende rustige zitplaatjes. De begraafplaats verliest hierdoor zijn statische karakter. Een begraafplaats waar je de ruimte hebt om even alleen te zijn, maar waar er ook kans is ander mensen te ontmoeten en te praten. Een begraafplaats, dag na dag toegankelijk.

De restauratie van de calvarieberg en het hekwerk zal dit gevoel alleen maar vergroten.

Uitvoering

Gemeentebestuur Retie

Contactpersoon

Bart Sneyers
Markt 1
2470 Retie
014/38 92 41