Restauratie van ‘boerentram’ 9104 om als monument te plaatsen in Grimbergen

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Grimbergen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

34.100,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Grimbergen

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

De gemeente Grimbergen heeft samen met de vzw Pro-Tram en META het plan opgevat om ‘boerentram’ 9104 visueel te restaureren en als een trammonument te plaatsen op een zichtbare plaats vooraan de stelplaats Grimbergen. 

Concreet houdt dit het volgende in:

  • De restauratie van de tram. Het betreft een ‘visuele’ restauratie (exterieur en interieur), recuperatie van de motoren als reservestukken en de gedeeltelijke herstelling van de elektriciteitsleidingen (verlichting & verwarming).  De tram wordt niet opnieuw rijvaardig gemaakt.
  • Het transport naar/van de restauratieplaats vanuit Grimbergen. 
  • De promotie & publiciteit: informatiepaneel naast het trammonument, infoborden langs het vroegere tramtraject, folder, inhuldiging.

 

Doelstellingen

Men wil met dit project ‘boerentram’ 9104 als authentieke betekenisdrager voor de socio-economische ontwikkeling, het belang van mobiliteit voor de welvaart maar ook voor het leefbaar houden van het platteland en de ontwikkeling van het toerisme, restaureren om zo bij te dragen tot het bewaren van de herinnering en betekenis van de tram in de samenleving en voor Grimbergen in het bijzonder. Omdat de afschaffing van de Tram in Grimbergen nog niet zo lang geleden is, leven nog veel eigen herinneringen bij de inwoners van Grimbergen. Door de tram te verheffen als monument hopen wij dat hij bij de bevolking opgenomen wordt in het collectieve geheugen en een element wordt bij de identiteitsvorming van de Grimbergenaren als plattelandsbewoners in de schaduw van de grootstad Brussel.

 

Met de restauratie van ‘boerentram’ 9104, wordt een typisch stuk landelijk erfgoed bewaard en aan een breed publiek getoond als trammonument.

Uitvoering

Gemeentebestuur Grimbergen

Contactpersoon

Dirk Spaens
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
02/260 12 93