Rosmolen "Arbeid Adelt" van zaad tot olie

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

96 800,00 euro

Promotor

Molenkring Arbeid Adelt

Duurtijd

01/01/2019 - 30/06/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

De gediplomeerde molenaars en vrijwilligers van de beschermde molen “Arbeid Adelt” te Weelde willen door het bouwen van een rosmolen met kollergang en olieslagbank de identiteit van molenaarsambacht, de binding met landbouw en natuur op educatieve wijze doorgeven. De kollergang, een restant uit de “Boeretang” watermolen van Dessel, anno 1379, zijn twee ronde natuurstenen met houten aandrijf- en overbrengingssysteem dat we restaureren en innovatief inwerken in de rosmolen, gebouwd met streekgebonden materialen en aangedreven met paard. Het pletten van zaden en granen uit plaatselijk geteelde gewassen tot olie, kunnen we via de "korte keten" filosofie, landbouw en plaatselijke economie binden en brengen we plattelandsbeleving in de huiskamer met eigen streekproducten. Het project is verankerd door de centrale ligging in de oude dorpskern met als aantrekkingspool de St.-Michielskerk, pastorij en windmolen die pronken in de open ruimte van uitgestrekte velden, akkers, heide en natuur als oase van rust die ademt naar nostalgie, Het maatschappelijk draagvlak vergroten we door samenwerking met plaatselijke verenigingen uit de landbouw, natuur, cultuur, erfgoed en via crowdfunding met de Herita-projectrekening kan de burger mee participeren. Voor toeristen, bezoekers, de passanten en mensen met een beperking geven onze molenaars rondleidingen en met het educatief scholenpakket “Molen je mee” begeleiden we leerlingen en leerkrachten in de wereld van landbouw, techniek, milieu.

Doelstellingen

De molenkring “Arbeid Adelt” vzw bouwt met vrijwilligers de rosmolen om een oud Kempisch landbouwgebruik, het pletten van granen en zaden, te herwaarderen. We restaureren een oude kollergang (2 grote ronde pletstenen) met houten aandrijf- en overbrengingssystemen, uit de watermolen “De Boeretang” van Dessel uit 1379. De innovatieve, duurzame herbestemming, met streekeigen bouwmaterialen van dit stuk historisch erfgoed, in een rosmolen met kollergang en olieslagbank aangedreven door een trekpaard is enig in Vlaanderen. De verbinding van landbouw en ondernemen op het platteland door het verwerken van plaatselijk geteelde granen en zaden tot bruikbare biologische eindproducten (voeding, smeermiddelen en bio-brandstof) Het project situeert zich binnen de oude dorpskern van Weelde “Het ei van Weelde”, aan verschillende fiets- en wandelknooppunten zodat het toerisme als natuurbeleving hier een belangrijke meerwaarde krijgt. Het verhogen van het maatschappelijk draagvlak door samenwerking met verschillende verenigingen (Plattelandsklassen, Landelijke Gilde, KVLV, fanfare, De schakel, UNIZO ,VVV-toerisme, erfgoedverenigingen) als ook verschillende Vlaamse molenkoepels (Molenforum, Levende molens) en internationaal met molenaars uit Nederland. De streekidentiteit van molenaar en ambacht kenbaar maken aan schoolkinderen en bezoekers d.m.v. het educatief schoolproject “Molen je mee” opgemaakt i.s.m. erfgoed Noorderkempen en Kerf, Molenkoepel Levende Molens, e.a. (het molenambacht werd in Nederland erkend als immaterieel wereld erfgoed door UNESCO)

Uitvoering

Molenkring Arbeid Adelt

Contactpersoon

Patrick Vloemans
Torenstraat 12
2381 Weelde
014 65 77 43