Ruiter- en menroutes Havenland

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

65 170,00 euro

Promotor

Gemeente Beveren

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Grensregio Waasland

Situering

Met een netwerk van ruiter- en menroutes wenst dit project voort te bouwen op het reeds bestaande toeristisch/recreatieve netwerk in Beveren en omliggende gemeenten met als doel het ruime ‘Havenland’ op een nieuwe manier te ontsluiten en door een nieuwe doelgroep te laten ontdekken. Dit stukje van de Grensregio Waasland dat gekenmerkt wordt door het contrast tussen haven, natuur en polder leent zich uitermate om op een zachte manier en met respect voor het landelijke karakter te verkennen. Er is in het project voldoende ruimte om verschillende verhalen te vertellen die de eigenheid van de streek doorheen de tijd benadrukken. Lokale ondernemers (ruiteren hoevetoerisme, maneges, …) worden betrokken in het proces en voor het onderhoud van de paden wordt een samenwerking uitgewerkt met lokale landbouwers.

Doelstellingen

Met een netwerk van ruiter- en menroutes wenst dit project voort te bouwen op het reeds bestaande toeristisch/recreatieve netwerk in Beveren en in de omliggende gemeenten met als doel het ruime ‘Havenland’ op een nieuwe manier te ontsluiten en door een nieuwe doelgroep te laten ontdekken. Dit stukje van de Grensregio Waasland dat gekenmerkt wordt door het contrast tussen haven, natuur en polder leent zich uitermate om op een zachte, authentieke manier en met respect voor het landelijke karakter te ontdekken. Door de aandacht voor het lokale en de duurzame vorm van verplaatsing heeft dit project een bescheiden, maar gunstig effect op de Europese klimaatdoelstellingen. De routes in dit gebied zullen enkel via samenwerking tot stand kunnen komen. Dit op 2 niveaus. In de eerste maanden van het project wensen wij met alle bevoegde overheden af te stemmen waar en onder welke voorwaarden ruiterpaden bespreekbaar zijn. In een volgende fase zullen we de routes verfijnen en vertrek- en rustpunten inplannen in samenspraak met de toekomstige gebruikers en lokale ondernemers (ruiter- en hoevetoerisme, maneges, horeca,…). In een laatste fase zullen afspraken gemaakt worden over het onderhoud van het padennetwerk. Tot slot hebben we ook als doel om niet enkel de paden aan te leggen, maar kiezen we voor een goede omkadering en willen we het verhaal en de eigenheid van de streek doorheen de tijd aanbieden en toelichten aan bezoekers. Hiervoor wordt eerst een selectie gemaakt van bestaande info over de regio. Nadien wordt deze op maat van de route aangevuld en geactualiseerd om dit later te vertalen naar brochures, infoborden en info voor gidsen en andere onthaal/recreatie initiatieven.

Uitvoering

Gemeente Beveren

Contactpersoon

Hans De Bock
stationsstraat 2
9120 Beveren-Waas
03 750 16 23