Samen boeren voor akkervogels in de Moeren

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

49 581,50 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Eco-2

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

In dit project willen we de samenwerking en sociale cohesie tussen landbouwers en andere plattelandsactoren in de Moeren vergroten. Via de oprichting van een agrobeheergroep rond akkervogelbeheer wordt vanuit de landbouwsector op een positieve manier invulling gegeven aan maatschappelijke vragen rond landschapsinrichting en natuur, wat ook het imago van de landbouwsector ten goede komt. De typische plattelandskenmerken van de regio worden versterkt op een manier die de economische leefbaarheid van de landbouwbedrijven maximaal bestendigd. In dit project willen we sterk inzetten op het samenbrengen van landbouwers, de begeleiding ervan en het' uitwerken van groepsgerichte aanpak. Het oprichten van een agrobeheergroep is ongetwijfeld een grote meerwaarde voor grotere projecten die er in de toekomst aan zitten te komen.

Doelstellingen

Samenwerking stimuleren

Naast de gebiedsgerichte samenwerking tussen landbouwers in een agrobeheergroep zetten we ook een samenwerking over de sectoren heen op.De verschillende stakeholders worden samengebracht in een stuurgroep, om zo tot een versterkte aanpak te komen.

Imago versterken

Akkervogels zijn soorten die een breed draagvlak hebben binnen de landbouwsector, en bij het publiek in het algemeen.De landbouwers zullen maatregelen nemen om deze soorten te beschermen en meer kansen te geven. De genomen acties zullen breed gecommuniceerd, en in de verf gezet worden. Hiermee kunnen we het maatschappelijk draagvlak van de landbouw op het platteland verhogen.

Uitvoering

Agrobeheercentrum Eco-2

Contactpersoon

Mathias D'Hooghe
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 34

Locatie