Samen leren erosie en bodem beheren

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

180 000,00 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Eco²

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

 

De Vlaamse Ardennen is door zijn ontwikkeling een typische landbouwstreek met vruchtbare bodem en voornamelijk gemengde familiale bedrijven. Het glooiende agrarische landschap, dat de Vlaamse Ardennen kenmerkt, leidt ook tot bodemerosie waardoor de landbouwers een productiehandicap ervaren. De recente aanpassing van de erosiewetgeving maakt het de landbouwers extra moeilijk door op korte tijd een aantal zaken op te leggen of te verbieden (bvb. teeltbeperking, verplichting aan leg drempeltjes in aardappelteelt, …).

Met het oprichten van lerende netwerken op verschillende niveaus willen we de betrokken landbouwers (alle landbouwers) informeren en samen brengen rond de gezamenlijke erosieproblematiek. Verschillende aspecten als teelttechnieken, machines, teelt en natuur worden aangehaald om te komen tot een coherente en effectieve erosiebestrijding en met uitbreiding een duurzaam bodembeheer.  Bijkomend willen we natuurvriendelijke landbouwtechnieken opnemen binnen een economisch kader om zo waar mogelijk een landschappelijke en ecologische meerwaarde te creëren.

Doelstellingen

 

De landbouwsector ondersteunen bij technieken die een positieve invloed hebben op de bodemkwaliteit en die bodemerosie en -degradatie tegengaan of die een evenwicht nastreven tussen het tegengaan van bodemerosie en het behouden van kwaliteit en opbrengst van het product om zo de concurrentiepositie van landbouwers in erosiegevoelig gebied niet te benadelen ten opzichte van landbouwers in minder erosiegevoelig gebied. De doelgroep zijn zeer specifiek landbouwers en loonwerkers.

Uitvoering

Agrobeheercentrum Eco²

Contactpersoon

Joost-Pim Balis
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 64

Locatie