Samen met land- en tuinbouw: kennismaken met het Antwerpse platteland. Ondersteuning van productontwikkeling plattelandsarrangementen met landbouweducatieve toets

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

134.706,00 euro

Promotor

Gewoon Provinciaal Bedrijf Hooibeekhoeve

Duurtijd

01/01/2009 - 30/06/2011

Situering

Het doel van het project is het tot stand brengen van een aantal pools gidsen die samen met agrarische ondernemers plattelandsarrangementen tot stand brengen, voorzien van een landbouweducatieve toets. De spreiding van de pools gebeurt i.f.v. de 3 werkingsgebieden en mogelijk andere gebieden die willen aansluiten, gekoppeld aan de clusterstructuur van Toerisme Provincie Antwerpen. Anderzijds wil dit project voor agrarische ondernemers een professioneel promotieplatform bieden op provinciaal niveau in samenwerking met bovenlokale toeristische vzw’s (toeristische clusters), de toeristische regio’s en Toerisme Provincie Antwerpen. Het verwacht effect is een grotere integratie van kennismakingsmogelijkheden met de hedendaagse land- en tuinbouw in de recreatieve sector, om alsdusdanig het imago van de agrarische sector te verbeteren en het belang van landbouw als economische drager van het platteland terug in zijn waarde te herstellen. Bijkomend effect is het verhogen van het economisch rendement van de verbredingstak landbouweducatie op de land- en tuinbouwbedrijven.

Contactpersoon

Ilse Van den Broeck
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014/852707