Samen sterk: verenigde koopkracht!

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

24 427,00 euro

Promotor

PCG vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Startende en rurale ondernemers

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Het huidige economische klimaat maakt dat landbouwers het niet gemakkelijk hebben om een waardig inkomen te halen uit hun landbouwactiviteiten. Om overeind te blijven, proberen kleinere tuinbouwers een meerwaarde te bieden aan hun product door een groot gamma aan verschillende gewassen te telen, en deze via korte keten te vermarkten. Deze diversificatie zorgt er echter voor dat alle materiaal (zaden, plantgoed, clipsen, haspels, ...) slechts in kleine hoeveelheid nodig is. Deze kleine hoeveelheden zijn niet altijd beschikbaar bij toeleveranciers, of zijn een pak duurder. Als PCG willen we deze kleinere telers begeleiden aan de hand van kennisuitwisseling en groepsaankopen. Op die manier willen we een ondersteuning bieden aan deze telers en hun concurrentiepositie versterken.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het project is uiteraard dat ook de kleinere telers binnen Leader-gebied Meetjesland, die toch op professionele basis te werk gaan, de mogelijkheid krijgen om zich van basisstoffen en materiaal te voorzien, waar zij anders wegens randvoorwaarden  van de leveranciers niet kunnen aangeraken. Op die manier krijgen zij een eerlijkere marktpositie ten opzichte van de grotere spelers binnen de tuinbouwsector.

Andere bijkomende doelstellingen binnen het project zijn:

  • Kennisuitwisseling tussen tuinbouwbedrijven met een beperkt areaal en een groot gamma aan verschillende gewassen aan de hand van netwerkbijeenkomsten.
  • Kennis verwerven via bedrijfsbezoeken naar collega's met gelijkaardige bedrijven.
  • De materiele noden die deze telers nu ervaren, opvullen binnen het project. Binnen het project een continuering van de samenaankoop organiseren, zodat dit ook na het project kan blijven doorgaan.

Uitvoering

PCG vzw

Contactpersoon

Saskia Buysens
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09 381 86 86

Locatie