Samenwerking in landschapsonderhoud

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

36.842,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Meetjesland

Duurtijd

01/01/2011 - 31/12/2012

Situering

Het project stelt zich tot doel regionale samenwerking te initiëren op het vlak van landschapsonderhoud. Het project richt zich op betere afstemming: enerzijds tussen gemeentes en anderzijds tussen de gemeentes en de verschillende uitvoerders van onderhoudswerken (reguliere sector, landbouwers, sociale economie). Deze nood werd ook aangevoeld vanuit het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid en het zogenaamde ‘Loket Onderhoud Buitengebied’. Meer specifiek heeft dit project tot doel: sensibilisatie van gemeentediensten door middel van een ‘Staalkaart van het Meetjeslandse landschap’. Betere intergemeentelijke afstemming inzake landschapsonderhoud. Organisatie van vormingsmomenten.

Doelstellingen

Binnen dit kader stelt onderhavig projectvoorstel zicht tot globaal doel regionale samenwerking te initiëren op het vlak van landschapsonderhoud, om op die manier de omzet van agrarisch landschapsbeheer te versterken en de bestuurlijke efficiëntie en effectiviteit te vergroten.

Dit wordt uitgewerkt in drie specifieke doelstellingen

 1. Sensibilisatie van gemeenteldiensten over de specifieke kenmerken van het Meetjeslandse landschap en hoe die om te zetten in een onderhoudsstrategie door middel van een ‘Staalkaart van het Meetjeslandse landschap’
 2. Betere intergemeentelijke afstemming van landschapsonderhoud, gebaseerd op een onderzoek naar de wenselijkheid, inhoud en haalbaarheid van intergemeentelijke samenwerking inzake landschapsonderhoud
 3. Organisatie van vormingsmomenten voor kwalitatief landschapsonderhoud voor gemeentelijke ambtenaren.

Mogelijke thema’s waarrond samenwerking mogelijk kan zijn:

 • Afstemmen van subsidiereglement voor KLEs en samenbrengen in een loketfunctie
 • Gemeenschappelijke uitbesteding onderhoudswerken aan picknickplaatsen en recreatieve infrastructuur
 • Afstemmen beheersplannen voor dreven in Oude Veldgebieden te Maldegem-Knesselare
 • Gezamenlijk wegwerken van knelpunten voor bermbeheer
 • Organisatie van een regionale actie rond onderhoud knotbomen voor het herstel van de karakteristieke percelering ('meetjes') in de zone Sint-Laureins-Kaprijke
 • Verkennen mogelijkheden voor een gebiedsfonds voor het Meetjesland
 • Onderlinge afstemming  ruimings-, onderhouds- en herstelwerken aan gemeentelijke waterlopen (categorie 3) in de deelbekkens van de Burggravenstroom en de Oude Kale
 • ... 

Dit project wordt ingediend als projectvoorstel voor As 3 en 4.  Onderhavig projectvoorstel  heeft betrekking op de Meetjeslandse gemeenten en deelgemeenten binnen het als Leader MLS, As 4 omschreven gebied: De gemeentes Maldegem, Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede, Knesselare, Zomergem, Nevele.  Dit is 2/3 van het werkingsgebied van het project, dat volgende Meetjeslandse gemeentes omvat: Assenede, Sint-Laureins, Maldegem, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Zomergem, Waarschoot, Lovendegem, Nevele.  De kosten werden verdeeld volgens een verdeelsleutel van 1/3 As 3 en 2/3 As 4.

 

Effecten en resultaten:

 • Alle milieu-ambtenaren en agrobeheersgroepen  en geïnteresseerde landbouwers binnen het projectgebied beschikken met de ‘Staalkaart van het Meetjeslands landschap’ over toepassingsgericht instrument voor landschapsonderhoud.
 • Een inventaris van alle maatregelen, instrumenten en stimulansen voor landschapsonderhoud die binnen het Meetjesland werkzaam zijn
 • Een gedeelde visie tussen gemeentebesturen, provinciebestuur en landbouwers(groeperingen) over taken waarrond samenwerking een duidelijke meerwaarde biedt.
 • Een verhoogde capaciteit van gemeentelijke ambtenaren om de missie van het samenwerkingsverband ten uitvoer te brengen door de vormingscyclys
 • Een uitgewerkt en haalbaar plan voor het samenwerkingsverband dat dit takenpakket ten uitvoer kan brengen,

 

Uitvoering

Regionaal Landschap Meetjesland

Contactpersoon

Bert Vermeire
Marktstraat 65
9990 Maldegem
050 70 00 42 of 0476 98 93 1