Samenwerking tussen bevers en landbouwers in Noordoost Limburg

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Locatie

Werkingsgebied van de watering Grootbroek en watering Vreenebeek, gelegen in de gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Projectgegevens

Projectkost

109 638,06 euro

Promotor

Watering Het Grootbroek

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

In Noordoost-Limburg is er een snelgroeiende beverpopulatie aanwezig. Meestal leven de beverfamilies in de buurt van een natuurgebied. De invloed van de aanwezige beverdammen beperkt zich echter niet tot de natuurgebieden zelf. Door opstuwing van de waterloop vernatten er ook landbouwpercelen. Die vernatting onder controle krijgen is een grote uitdaging.
Het project beoogt een samenwerking op te zetten tussen de betrokken actoren om zo tot oplossingen te komen van deze uitdaging aan de hand van 3 pijlers: gerichte terreinmonitoring om kritische drempel na te gaan van de beverdam, aan de hand van deze terreinmonitoring een theoretisch model ontwikkelen en tot slot ingrepen onderzoeken die het mogelijk maken om de beveractiviteiten en beverdammen te beheren en te verfijnen zodat de landbouwschade niet of beperkt voorkomt en om waterconservering te optimaliseren.

Doelstellingen

  • De opmaak van een model op basis van o.a. het Digitaal Terrein Model (DTM) die aangeeft waar en wanneer er moet ingegrepen worden om ongewenst vernatting te voorkomen of wanneer de beverdam bijdraagt tot waterconservering.
  • De meest gepaste technieken en maatregelen kunnen worden toegepast, om de aanwezigheid van de bever en zijn dammen en burchten te combineren met de aanwezige landbouwactiviteiten.
  • De oprichting van een agrobeheersgroep.
  • De samenwerking tussen alle betrokken actoren,die samen worden gebracht in een stuurgroep.

De opgebouw nodige knowhow en kennisuitwisseling, die ook van nut kunnen zijn voor andere gebieden met een gelijkaardige problematiek

Uitvoering

Watering Het Grootbroek

Contactpersoon

Frans Creemers
Hilvenstraat 6
3640 Kinrooi
089 48 18 02

Locatie