aFAiR lokal – multifunctionele ontmoetingsplekken als innovatieve werkvorm voor deeleconomie en inclusie van kansengroepen op het platteland

Interterritoriaal samenwerkingsproject van MarkanteKempen+, Kempen Zuid en Kempen Oost.

Korte samenvatting

KVLV en partners willen samen in drie pilootgemeentes (één in elk LEADER gebied) multifunctionele ‘aFAiR●lokal’ ontmoetingsplekken creëren waar mensen samenkomen rond lokale voeding, welzijn, empowerment, en een waaier aan duurzame en sociale (deel)initiatieven onder één dak, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Het eigenaarschap ligt via een participatief traject bij de lokale stakeholders: àlle inwoners, verenigingen, land- en tuinbouwers, organisaties (armoedebestrijding, sociale enomie, welzijn) en het gemeentebestuur. Met de gedeelde expertise van de drie ‘aFAiR●lokal’ pioniers ontwikkelen we een draaiboek met bruikbare tools voor andere geïnspireerde gemeentes in de regio.

Doelstellingen

  1. Ontwikkeling van een draaiboek voor het creëren van lokaal gedragen, multifunctionele ‘aFAiR●lokal’ ontmoetingsplekken op het platteland
  2. Realisatie van drie fysieke ‘aFAiR●lokal’ ontmoetingsplekken, één in elk LEADER gebied

  3. Startfase: boeren-belevingsmarkt met ontmoetingskansen en workshops, groeifase: uitbreiding naar een ‘deelcentrum op het platteland’ met diverse sociale en duurzame functies naargelang lokale noden

  4. Creëren van ontmoetingskansen voor kansengroepen binnen een waaier aan deelinitiatieven via haalbare modellen rekening houdend met de expertise van de partners

  5. Delen van expertise en ervaringen door middel van drie plaatselijke stuurgroepen en één overkoepelende klankbordgroep

Looptijd

1 maart 2019 - 30 september 2021