Geïntegreerd faunaplan

Interterritoriaal samenwerkingsproject tussen Plaatselijke Groepen MarkAante Kempen+, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Midden-West-Vlaanderen.

Korte samenvatting

De ecosysteemdiensten op het platteland willen we optimaliseren via de uitwerking van geïntegreerde faunaplannen voor een aantal specifiek gekozen pilootgebieden in Vlaanderen en het doorvertalen naar realisaties op het terrein. Een geïntegreerd faunaplan is een lokaal gedragen visie waarbij via een geïntegreerde aanpak op gebiedsniveau een plan wordt uitgewerkt waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen gewenste en ongewenste soorten om zo de ecosysteemdiensten te versterken. Via symboolsoorten wordt een matrix van maatregelen uitgewerkt op korte, middellange en lange termijn die nadien met alle betrokken actoren kunnen gerealiseerd worden. Een lerend netwerk zal opgezet worden via een divers partnerschap van betrokken actoren op het platteland verspreid over de verschillende regio’s in Vlaanderen. Doel van dit netwerk is het ontwikkelen van een methodiek op gebiedsniveau voor de opmaak van geïntegreerde faunaplannen die voor heel Vlaanderen van toepassing zijn.

Doelstellingen

  • Het optimaliseren van de ecosysteemdiensten op het platteland via de uitwerking van geïntegreerde faunaplannen voor een aantal specifiek uitgekozen pilootgebieden in Vlaanderen en het doorvertalen naar realisaties op het terrein.
  • Het opzetten van een lerend netwerk via een divers partnerschap van betrokken actoren op het platteland verspreid over de verschillende regio’s in Vlaanderen. Doel van dit netwerk is het ontwikkelen van een methodiek op gebiedsniveau voor de opmaak van geïntegreerde faunaplannen die voor heel Vlaanderen van toepassing kunnen zijn.
  • Draagvlakvorming en sensibilisatie over ecosysteemdiensten op het platteland.
  • Opzetten van een lokale samenwerking rond ecosysteemdiensten op het platteland.

Looptijd

1 januari 2020 – 30 juni 2021