Iedereen Mobiel

Interterritoriaal samenwerkingsproject tussen Plaatselijke Groep Hageland+ (Vlaanderen), GAL Romana, GAL Pays De L’Ourthe, GAL Entre Sambre-et-Meuse, GAL Botte du Hainaut, GAL Jesuishesbignon (Wallonië).

Korte samenvatting

Het project beoogt de trage wegen (wandel- en fietswegen) maximaal in te zetten voor verplaatsing van zo veel mogelijk doelgroepen. Dit zowel voor toeristische als functionele doeleinden. We stellen vast dat er heel wat inspanningen gedaan worden om deze trage wegen open te stellen, het is dan ook noodzakelijk om zoveel mogelijk doelgroepen te stimuleren om deze te gebruiken, door fietsvaardigheden bij te brengen.

Vergrijzing van de bevolking, zowel in Wallonië als in Vlaanderen, doet de problematiek van vervoersarmoede, en als gevolg hiervan vereenzaming, toenemen. Ook deze doelgroep wordt specifiek in het project opgenomen.

Gezien de hier geschetste context is het aangewezen om met dit project de focus te leggen op de diverse functies en mogelijkheden die het netwerk van fiets- en wandelwegen biedt. Hier richten we ons specifiek op vervoersarmoede, de sociale dimensie van fietsen in woonzorgcentra en het gezondheidsaspect van het fietsen.

Doelstellingen

  • Wederzijdse kennisoverdracht tussen Waalse PG’s en de PG Hageland.
  • Ervaring over het opstarten van fietsscholen vanuit Vlaanderen naar Wallonië en kennisoverdracht vanuit het project ‘je pédale pour ma forme’ van Wallonië naar Vlaanderen.
  • Uittesten van verschillende vormen van aangepaste fietsen.

Looptijd

1 januari 2020 – 30 juni 2021