Landschapsbeheer door landschapsvrijwilligers

Interterritoriaal samenwerkingsproject tussen Plaatselijke Groepen Westhoek en Kempen Zuid.

Korte samenvatting

Dit project is een samenwerking tussen Leader Westhoek en Leader Kempen Zuid. Regionaal Landschap Westhoek, de stad Ieper en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Regionaal Landschap de Voorkempen willen via samenwerking binnen Leader ervaring opdoen / uitwisselen i.v.m. het opstarten – omkaderen – stimuleren van vrijwilligers bij het beheer van het landschap. Inspirerende voorbeelden hierbij zijn de Stichtingen Landschapsbeheer Nederland die jaarlijks 75.000 vrijwilligers omkaderen die samen 5.250.000 uren actief zijn in allerlei vormen van landschapsbeheer.

Concreet willen we in de periode 1/6/2020 – 30/6/2022 vrijwilligersgroepen opstarten en omkaderen die werken aan het beheer van bvb knotbomen en houtkanten, hoogstamboomgaarden, wandelroutes en ommetjes, klein historisch erfgoed (kapelletjes, calvaries, funerair erfgoed), groene schoolomgevingen, groengebieden op openbaar domein, gebiedsgerichte projecten, weidevogelbeheer etc.

Doelstellingen

De doelstelling is een goed georganiseerde vrijwilligerswerking Landschapsbeheer waarin minstens 300 vrijwilligers actief zijn. Deze vrijwilligers worden omkaderd, elke vrijwilligersgroep beschikt over het nodige basismateriaal en er is een uitleendepot voor gespecialiseerd materiaal.

Looptijd

1 juni 2020 – 30 juni 2022