Pajottenland+ en Vlaamse Ardennen samen voor streekversterking

Interterritioriaal samenwerkingsproject van Plaatselijke Groepen Pajottenland+ en Vlaamse Ardennen.

Korte samenvatting

Het Pajottenland, het Toscane van het noorden en de Vlaamse Ardennen, het decor van Vlaanderens Mooiste. Ook Meesters als Bruegel en Adriaan Brouwer, Valerius De Saedeleer en nog zovele anderen zijn extra troeven waar deze aangrenzende regio’s blijvend en internationaal mee kunnen uitpakken. Met dit samenwerkingsproject wensen beide regio’s de plattelandseconomie te versterken door de krachten te bundelen via kenmerken die hen binden zoals landschap, erfgoed, wandelen, fietsen en streekproducten en door het uitwisselen van expertise. Het Pajottenland heeft enkele jaren geleden het eigen DNA vastgelegd en daaraan streekwerking gekoppeld. De Vlaamse Ardennen gaan met deze kennis een eigen traject opzetten. Kwalitatief toeristisch onthaal op het platteland staat in de Vlaamse Ardennen verder dan in het Pajottenland, maar is onvoldoende ontwikkeld. Er is nood aan een vernieuwend streekonthaal met ruime openingstijden, goede dienstverlening, authenticiteit en belevingswaarde en niet in het minst ‘gastvrijheid’. De kennis die hierover bestaat wordt uitgewisseld en versterkt om de streekidentiteit en het ambassadeurschap in beide regio’s op een hoger niveau te tillen.

Dat beide regio’s aan mekaar grenzen geeft ons de kans om een aantal toeristische/recreatieve acties uit te werken en te promoten. Hierbij vertrekken we vanuit de streekeigenheid. Uiteraard promoten we mekaars regio via dit project.

We voorzien in kennisuitwisseling en een aantal acties ter ondersteuning van de coöperatieven m.b.t. hoeve- en streekproducten. Tot slot wil het Pajottenland zich verdiepen in het streekfonds van de Vlaamse Ardennen.

Doelstelling

  1. Met de creatie van een streekverhaal dat kan leiden tot een merknaam voor de Vlaamse Ardennen beogen we een groter medegebruik van een open platteland

  2. A. We willen het streekverhaal zo breed mogelijk uitdragen en gedragen zien worden in de streek en ver daarbuiten door ‘Iedereen ambassadeur’ te maken, of rond ‘gericht ambassadeurschap’ te werken.
    B. Een nieuw fysiek toeristisch onthaalnetwerk moet garant staan voor een herkenbaar, belevingsvol en toegankelijk onthaal op het platteland, met investeringen op onthaallocaties.

  3. Nieuwe innovatieve (regiogrens- en sectoroverschrijdend) toeristisch-recreatieve producten (arrangementen en dgl.) sterken de lokale economie op het platteland

  4. Begeleiden/faciliteren van kennisuitwisseling tussen voedselcoöperaties van beide streken. Streekmerkgebruikers begeleiden in nieuwe acties en arrangementen om hun producten efficiënter op de ‘streekkaart’ te plaatsen

  5. Met het Pajottenland de nodige kennis vergaren om de eerste stappen te zetten naar een eigen streekfonds

Looptijd

1 november 2017 - 31 oktober 2020