Uitzichtpunt Niemandsland

Transnationaal samenwerkingsproject tussen Plaatselijke Groep Grensregio Waasland en Zeeuws-Vlaanderen.

Korte samenvatting

Het uitzichtpunt is een nieuwe toeristische trekpleister in bosrijk gebied op de grens van Stekene (B) en Sint-Jansteen (NL). Vanop een hoogte van 20 à 25 meter krijgt de bezoeker een panoramisch zicht op het gevarieerde agrarische landschap kenmerkend voor het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze unieke constructie laat toe om de gedeelde cultuurhistorie (Staats-Spaanse oorlog) te visualiseren met moderne audiovisuele technieken. In een grensgebied met een ruim aanbod van scholen en verenigingen biedt het uitzichtpunt uitzonderlijke belevings- en excursiemogelijkheden voor jong en oud. Dit baken in het landschap ontsluit het wandel- en fietsnetwerk in een uniek stuk grensoverschrijdend bos- en waterwingebied. De constructie wordt gebouwd op Belgische en Nederlandse bodem en symboliseert de verbondenheid tussen het noorden van het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen.

Doelstellingen

Grensoverschrijdende toeristische trekpleister: de link tussen het Nederlandse en het Vlaamse Leadergebied in kaart brengen, met name: gedeelde agrarische kenmerken van de grensstreek, gedeelde cultuurhistorie en wandelgebied in waterwinningsgebied en nabijgelegen Stropersbos kenbaar maken bij een ruimer publiek.

Belang van natuurbehoud en natuurbeheer visualiseren door gebiedsoverzicht te geven vanaf het uitzichtpunt en via infoborden in het uitzichtpunt. Waarde van het gebied op vlak van fauna en flora met bijzondere aandacht voor unieke vegetatie en vogelbestand. Unieke ligging van het uitzichtpunt promoot grootste bossencomplex in Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaamse bossen. Belang van water(winning) en relatie met de opwarming van het klimaat.

Looptijd

1 oktober 2019 – 31 maart 2022