De Smaken van Europa (Les Saveurs de l’ Europe)

Transnationale samenwerking tussen PG Midden-Kempen beweegt! en GAL des Pays Vignerons.

Het doel van het samenwerkingsproject is om de aanzet te geven tot nieuwe afzetmogelijkheden voor regionale producten in elkaars regio. Ondernemers uit beide regio’s worden met elkaar in contact gebracht zodat er nieuwe afzetmogelijkheden kunnen ontstaan voor de regionale producten uit de respectievelijke regio’s. Om dit te bereiken worden er B2B ontmoetingen georganiseerd in beide regio’s. Op deze ontmoetingen worden regionale producten voorgesteld aan o.a. distributeurs en horeca-uitbaters. Om dit te realiseren wordt er verder gebouwd op een bestaande samenwerking twee organisaties uit de respectievelijke regio’s: Association Promaude en RURANT vzw. Beide organisaties hebben als doel om het ruraal ondernemerschap in de respectievelijke regio’s (Departement Aude en Provincie Antwerpen) te versterken. Door deze uitwisseling van ‘gelijkgestelde zielen met gelijkgestelde objectieven’ kunnen duurzame samenwerkingsverbanden tussen ondernemers uit de beide regio’s uitgebouwd worden. Doordat deze wil tot samenwerking ook praktische een verlengstuk krijgt middels het uitbouwen van distributiekanalen die ook toelaat dat de producten uitgewisseld worden, wordt deze samenwerking ook economische in meerwaarde vertaald. Omwille van de wederzijdse complementariteit van de producten uit de beide regio’s, kan deze samenwerking ook bijdragen tot de versterking van de martkpenetratie van de eigen producten.

Business to business ontmoetingen kunnen zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe afzetmogelijkheden in beide regio’s voor typische producten uit beide regio’s. Doel is om in beide regio’s tot nieuwe verkooppunten te komen voor typische producten uit de andere regio. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gedacht aan volgende producten:

producten uit GAL Des Pays Vignerons: wijn, olijven, confituren, toeristische producten,…;

producten uit Regio Midden-Kempen beweegt!: kazen (Lille, Polle,..), bieren, aardbeien,…

Er zullen ook presentaties van producten zijn op bestaande plattelandsevenementen, de zogenaamde ‘Europese Dorpen’.

Om dit te realiseren zal er optimaal gebruik gemaakt worden van de verschillende plattelandsevenementen (PROMAUDE en PROMinANT) waarop de verschillende producten aan de bezoekers kunnen voorgesteld worden, maar waar er ook eerste professionele contacten kunnen gelegd worden.

Naast de aanwezigheid op de plattelandsevenementen zullen er specifieke B2B ontmoetingen georganiseerd worden waarop heel gericht specifieke ondernemers (horeca, distributie,….) uitgenodigd worden om te komen kennismaken met producten uit de andere regio.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van de Plaatselijke Groep Midden-Kempen beweegt!