Een jonge kijk op het platteland

Transantionale samenwerking tussen Plaatselijke Groep Meetjesland, Leie en Schelde en Gebiedsplatform Noord Oost Friesland.

 

Probleem:

‘Brain drain’ van plattelandsregio naar stad: jongeren blijven na hun studies in de steden en op die manier komt vloeit hun opgedane kennis niet terug naar de plattelandsregio’s.

Doel project:

Jongeren maken op vernieuwende wijze kennis met kansen/mogelijkheden in de eigen regio.

Jongeren bewust maken van het potentieel van hun eigen plattelandsregio door hen hun eigen regio te laten ontdekken door:

  • Hen de regio in kaart te laten brengen
  • Hen de regio te laten promoten naar externen

Hierbij maken ze gebruik van de werktuigen van hun tijdperk: telecommunicatie en sociale media.

Middel:

Jongeren ontwikkelen een marketingcampagne ten behoeve van de eigen regio aan de hand van zes thema’s: toerisme, cultuur, landschap, wonen, economie en onderwijs. De jongeren brengen per thema een onderwerp in beeld door middel van video.

Omdat de jongeren zelf actief op zoek gaan naar de kansen in de eigen regio en deze kansen door middel van de marketingcampagne zo aantrekkelijk mogelijk  aan andere jongeren dienen te presenteren, ontwikkelen jongeren al doende een andere kijk op de eigen regio.

Operationele doelstellingen:

  • 20 tal jongeren in de beide gebieden laten nadenken over de potenties/kansen en zwaktes van de regio.
  • Ontwikkeling van een regiomarketingcampagne voor en door jongeren.
  • Uitwisselingsmomenten tussen de jongeren van beide gebieden
  • Jongeren attent maken op de nieuwe technieken die bestaan inzake telecommunicatie.

Men streeft er naar om het project te implementeren binnen 2 scholen gedurende de looptijd van een schooljaar.

Per school zal een volledig traject uitgewerkt worden met finaal een uitwisseling tussen de beide gebieden. Per school zullen we cursussen aanbieden inzake communicatietechnieken voor de jongeren die het project zullen uitvoeren.

Door uitwisseling tussen de gebieden zal heel wat kennis overgedragen worden. Op het einde van het schooljaar moet er eveneens een afgewerkt 'marketingcampagne' klaar zijn om de regio te promoten aan de partnerregio.

Beide regio’s maken per thema twee video’s. Jongeren uit de andere regio kiezen aan de hand van deze twee video’s  het onderwerp dat het meest tot hun verbeelding spreekt. Dit onderwerp zal  ‘in real life’ beleefd worden tijdens een werkbezoek van de jongeren aan de andere regio.