Grenzeloze samenwerking plattelandsbeleving, toerisme en recreatie

Dit gaat om een transnationaal samenwerkingsproject met Zeeuws-Vlaanderen (zuidelijk deel provincie Zeeland).

 

Doelstellingen van het samenwerkingsproject

 

 1. Ultiem doel is op lange termijn een echte overlegstructuur op te richten tussen beide regio's die het gezamenlijke aanbod aan plattelandsbeleving beheert, samenwerking stimuleert en op middellange en lange termijn verder initieert. Het is de ambitie op het terrein om toerist en recreant heel dicht bij de toeristische ondernemer te brengen, tot op het niveau 'meet the local'. Een oefening in gastheerschap waarbij de toerist zich aan beide zijden van de grens welkom voelt.
 2. Plattelandsbeleving, toerisme en recreatie uitbouwen tot een voorbeeldproject van hoe grensoverschrijdende samenwerking tussen beide plattelandsregio's tot economische meerwaarde kan leiden.
 3. Het grensoverschrijdende wandelnetwerk, nu op het terrein gerealiseerd, versterken met gezamenlijk promotie, vorming van de aanbieders en productontwikkeling.
 4. De grens als promotioneel speerpunt inzetten bij het veroveren van de harten van toeristen die de streek komen verkennen. (Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen schuiven als een puzzelstuk in elkaar)
 5. Bijkomende uitstraling geven aan beide regio's langs de grens met voor het Meetjesland nadruk op het krekengebied en voor Zeeuws-Vlaanderen de toeristisch-recreatieve troeven in het binnenland weg van de stranden (de gezellige dorpen, de polders en net als in het Meetjesland de kreken).

 

Belangrijkste activiteiten in het kader van het project

 

 • Het ontwikkelen van een visuele productlijn rond het thema 'de grens' naar look and feel voor de promotie van het nieuwe aanbod plattelandsbeleving dat gelijktijdig aan beide zijden van de grens ontwikkeld wordt.
 • Gezamenlijke website 'De Grens' met de nieuwe visuele productlijn als kern.
 • Promotieproject via sociale media. Experimenteel omgaan met de digitale tools die ons binnen toerisme meer en meer aangereikt worden, met als kern vooral de sector die zichzelf van onderuit promoot (bottom up).
 • Vier inspiratiedagen voor sector en lokale overheden rond 'Toerisme 2.0'(promotie via digitale media) en digitale toeristische producten.
 • Sturing van het project waarbij hoofdpromotor en zijn buitenlandse partner regelmatig overleg plegen over de te nemen strategie.

 

Doelpubliek

 

  1. Business to consumer: Recreanten uit Meetjesland, het Gentse, Zeeland, omliggende streken. Dagrecreatie.
  2. Business to consumer: Toeristen uit Vlaanderen en Nederland, Dagrecreatie en kortverblijvers.
  3. Business to business: De toeristische sector uit beide regio's
  4. Business to business: De lokale overheden in beide regio's

 

 

Looptijd van het samenwerkingsproject

 

1 juli 2013 - 1 juni 2015