Hoeve- en streekproducten met een verhaal

Transnationale samenwerking tussen PG Meetjesland, Leie en Schelde én Gebiedsplatform Noord Oost Friesland

Doelstellingen:

Strategische doelen:

  • Uitbouw van de regio door het zoeken/creëren van hoeve- en streekproducten met een verhaal en de resultaten uit beide leadergebieden consolideren;
  • Uitbouw van kennis en ontwikkelen van (zelf-)evaluatief proces bij de beide regio’s;
  • Ontwikkelen van zelf-evaluatief vermogen bij plattelandsondernemers, organisaties (coöperatie, stichting,…) en vertegenwoordigers van regionale organisaties. Dit gaat over hoeve- en streekproducenten, hun afnemers d.i. traiteurs, restaurants, cafés, verenigingen, regionale organisaties (Erfgoed, Landschap, Cultuur,…).

Het gaat over mensen die creatief willen nadenken en zichzelf willen heruitvinden. Mensen moet openstaan voor creativiteit, voor nieuwe markten, nieuwe doelgroepen,…

Operationele doelen:

  • Doorheen vorming en uitwisseling kennis bieden aan plattelandsondernemers, organisaties (coöperatie, stichting,…) en vertegenwoordigers van regionale organisaties hoe een andere regio kan bijdragen om een verhaal te zoeken rond de producten;
  • Kennisoverdracht van eigen regionale actoren en organisaties over elementen (toerisme, cultuur, erfgoed, landschap, plattelandseconomie…), die een bijdrage kunnen bieden voor de uitbouw van een verhaal rond lokale producten;
  • Creatie en ontwikkeling van product-marktcombinaties en minstens één of meerdere nieuwe arrangement(en) rond producten in de eigen regio en implementatie ervan in het toeristisch-cultureel netwerk(kan een evenement zijn, koppelen met verblijf, verschillende producten samenbrengen).

Het project richt zit tot rurale ondernemers (hoeve- en streekproducenten, restauranthouders, verblijfstoerisme,…) en organisaties (cvba, stichting, vzw’s, …) uit de deelnemende regio’s én tot relevante partners, die kunnen bijdragen tot de comparatieve meerwaarde van de hoeve- en streekproducten t.o.v. andere producten.

Voor beide regio’s wordt een gemeenschappelijk vormingsmoment aangeboden, waarbij volgende thema’s worden uitgewerkt: inspiratie, bezieling en inzicht in de marketingmix.  

Afhankelijk van de resultaten uit de vorige fases wordt in beide regio’s door de specifieke begeleidende organisatie een regio-specifiek vormingstraject uitgewerkt. In grote lijnen wordt dit als volgt uitgewerkt:

                                                                                               

Uitwerken van minstens vier vormingsdagen/avonden: Hierbij worden verschillende regionale organisaties betrokken. Meerwaarde van producten realiseren door de producten een ‘verhaal’ te geven door samenwerking tussen regionale actoren. Hierbij kunnen ook nog andere externe partners worden betrokken.

Vormingsdagen organiseren en duidelijke workshops uitbouwen met tussentijdse doelstellingen en realisaties.

Uit elke vorming proberen we leerelementen te halen en te verzamelen in voorbereiding van een groot evenement.

Op het einde van dit project wordt een ‘drager’ (brochure, CD, DVD, …) uitgegeven met een rapport over de werkwijze en de resultaten van het proces om hoeve- en streekproducten een verhaal aan te bieden.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van de Plaatselijke Groep Meetjesland-Leie-Schelde.