Ontmoet je buren

De drie gebieden Hageland, Haspengouw en Hesbaye brabançonne hebben het samenwerkingsproject ‘Ontmoet je buren’ opgezet. Met dit project wil men de regio versterken, en ontmoetingen en uitwisselingen tussen plattelandsactoren en inwoners bevorderen. Meer bepaald wil het project zich op volgende zaken toespitsen:

  • de verdere toeristische ontsluiting van de drie samenwerkende Leadergebieden over de provincie- en taalgrenzen heen
  • de versterking van de regionale identiteit door uitstraling naar de aangrenzende buurtregio’s
  • Interregionale samenwerking die de leefbaarheid van de regio verhoogt met hefboomeffecten op economisch, toeristisch en cultureel vlak

In 2011 stond vooral regionaal overleg op de agenda. Ook werden een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een bustour doorheen de drie regio’s op 23 september. Dit jaar staat de selectie en uitwerking van de deelprojecten op het programma, en in 2013 volgt dan de promotie en communicatie.

Meer informatie over dit project kan u vinden op de website van PG Hageland+.