Wederzijdse samenwerking rond verbeteren accommodatie in jeugdverblijflocaties

Interterritoriale samenwerking tussen de Leadergebieden Hageland+ en Pajottenland+

De leadergebieden Pajottenland+ en Hageland+ kunnen een samenwerking opzetten om de accommodatiefaciliteiten en de infrastructuur van jeugdverblijven en jeugdlokalen te verbeteren zodat:

  • multifunctioneel gebruik van de lokalen gerealiseerd wordt, multifunctioneel gebruik tijdens de week of weekend als dorpskernversterking
    en/of
  • de verhuurkansen van de infrastructuur verhoogd wordt.

In beide gevallen moeten de extra inkomsten ertoe bijdragen dat de plaatselijke jeugdbewegingen de werking naar hun eigen jeugd kunnen versterken.

 

In beide Leaderregio's zullen volgende acties ondernomen worden: (activiteiten georganiseerd worden):

a) gezamenlijke info- en studiedagen rond de uit te werken doelstellingen van dit project voor jeugdverblijven en jeugdlokalen, evenals andere actuele thema’s die hierop aansluiten

b) subsidiemogelijkheden voor het uitrusten van jeugdverblijven en jeugdlokalen voor het realiseren van een van de twee genoemde doelstellingen

c) Onderling afgestemde communicatie rond en promotie van de jeugdverblijven en jeugdlokalen. Hierbij aansluitend kan ook promotie voor de regio en voor de regioproducten worden opgenomen.

Gezien het beperkte budget en het aantal jeugdverblijven en jeugdlokalen die aan onderhoud of vernieuwing van de basisinfrastructuur voor verhuur of multifunctioneel gebruik toe zijn, wordt geopteerd om niet te investeren in nieuw op te richten jeugdverblijven of jeugdlokalen in de Leadergebieden maar om zoveel mogelijk kleine projecten te steunen.

Het project richt zich tot jeugdverenigingen en eigenaars van jeugdverblijven in het Hageland en het Pajottenland.

Het is de doelstelling om na dit project meer erkende jeugdverblijven te hebben in vlaams-Brabant (momenteel is slechts 9 % van de erkende jeugdverblijven gevestigd in Vlaams-Brabant).

Aan de basis hiervan ligt een sensibilisatiecampagne (via studienamiddagen) en een subsidiereglement dat aanpassingen aan jeugdverblijven moet bevorderen.

Een ander doelstelling is dat er ook meer gebruik zal worden gemaakt van de bestaande jeugdverblijven, om op die manier inkomsten te genereren die dan ingezet kunnen worden voor het onderhoud van de infrastructuur. Zo kan de eigen jeugd een betere accommodatie en werking worden geboden.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinatoren van de Plaatselijke Groepen Hageland+ en Pajottenland+.