Zingen en koken in de Kempen

Drie erfgoedcellen (Kempens Karakter, k.ERF en Noorderkempen), twee LEADER-gebieden (Midden-Kempen beweegt! en MarkAante Kempen), VormingPlus Kempen en Rurant hebben samen twee projecten opgezet rond Kempense tradities.

Het eerste project is ‘Kempen kookt!’. Met dit project wil men traditionele Kempense gerechten, producten en gebruiken verzamelen. Per Kempense gemeente wordt een postkaart uitgebracht over een verdwenen plaats (buurtwinkel, café, slager, bakker, …) die wat met eetcultuur te maken heeft. Daarnaast wordt ook een Kempens kookboek uitgebracht met heel wat streekgerechten. Om dit kookboek op verschillende plaatsen voor te stellen wordt in de zomer van 2012 een culinaire roadshow georganiseerd.

Meer info kan u vinden op www.kempenkookt.be of door contact op te nemen met projectcoördinator Tim Willekens: info@kempenkookt.be of 014/22 97 40.

 

‘Kempen zingt!’ is het andere project. Er wordt op zoek gegaan naar traditionele volksliedjes met de bedoeling deze weer bekend te maken bij de Kempense bevolking door middel van schoolvoorstellingen, een tentoonstelling, een liedboekje voor jeugdbewegingen en verschillende dorpsfeesten.

Meer info over dit tweede project kan u vinden op www.kempenzingt.be of door contact op te nemen met projectcoördinator Tim Willekens: info@kempenzingt.be of 014/22 97 40.