School@Platteland

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

312 263,27 euro

Promotor

Inagro vzw

Duurtijd

01/07/2016 - 30/06/2019

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Beleving op het platteland

Situering

School@Platteland introduceert provinciebreed de combinatie van STEM- en openlucht onderwijs door opzetten van intensieve samenwerkingen tussen boerderijen en scholen. Onderwijsinnovatie is hier een hefboom voor landbouwverbreding en een dynamisch platteland. Kinderen gaan gedurende een langere periode naar eenzelfde boerderij. De bezoeken beogen een combinatie van actieve buitenactiviteiten (reële boerderijtaken), omgevingsonderwijs (leren in en over natuur) en persoonlijke en sociale ontwikkeling. 

Inagro en VIVES begeleiden de school en hoeve intensief voor, tijdens en na hun traject op basis van een pilootervaring. School@Platteland wensen we verder uit te bouwen via een aantal werkpakketten: 

 • Ondersteunende tools voor scholen en boerderijen ontwikkelen;
 • succesfactoren en randvoorwaarden in kaart brengen;
 • het concept uitbreiden via de West-Vlaamse bezoekerscentra NME;
 • draagvlakvorming via o.a. een beleidsnota en disseminatie en valorisatie.

Doelstellingen

 • Valoriseren, versterken en verankeren van opgedane kennis uit school@boerderij.
 • Kinderen en hun omgeving dichter bij natuur - in brede zin - brengen.
 • Sociale verbinding en vitaliteit op het platteland versterken door stakeholders (landbouw, natuur, onderwijs/kinderen) via fysieke activiteiten bij elkaar te brengen.
 • Duurzame tewerkstelling en verbredingsactiviteiten voor land- en tuinbouwers stimuleren.
 • Betrokkenheid van en draagvlak bij plattelandsbewoners bij landbouw en voedselproductie verhogen.
 • Effecten van openluchtonderwijs op het platteland in Vlaanderen in kaart brengen.

Uitvoering

Inagro vzw

Contactpersoon

Nele Dejonckheere
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
051 27 32 25

Locatie