Schooltje Moregem herleeft!

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Wortegem-Petegem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

330 176,75 euro

Promotor

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

In dit project wordt het oud schooltje van Moregem nieuw leven ingeblazen door het om te vormen tot een multifunctioneel sociaal-cultureel centrum. Het huidige gemeentebestuur heeft de heropleving van lokale verenigingen vooropgesteld als één van haar beleidspijlers. Op dit moment is er geen infrastructuur waarin verenigingen uit Moregem hun activiteiten kunnen laten doorgaan. Daarom zal een renovatie en herinrichting van het gebouw plaatsvinden die voldoet aan de bestaande behoeften van lokale verenigingen en andere betrokkenen en die bij uitbreiding ook kan voldoen aan toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting voor het ontplooien van niet-private, niet-commerciële activiteiten.

Doelstellingen

  • Een eerste doelstelling is om het verenigingsleven van Moregem, en bij uitbreiding van de ganse gemeente Wortegem-Petegem, te stimuleren tot een heropleving door hen een multifunctioneel sociaal-cultureel centrum aan te bieden dat voldoet én aan de hedendaagse verwachtingen én aan hun behoeften. Moregem is op dit moment immers de enige van de vijf deelgemeenten van Wortegem-Petegem die niet beschikt over een ruimte waar verenigingen hun activiteiten in kunnen ontplooien. Daarom is het de bedoeling om het oud schooltje van Moregem tegen de helft van 2014 gerenoveerd en heringericht te hebben, rekening houdend met de wensen van de doelgroep. Daarbij vinden we de samenhang met de omgeving belangrijk. Vandaar dat we via verschillende wegen participatie van de bewoners en de verenigingen nastreven. In eerste instantie werden de noden reeds, tot 2x toe, besproken en een voorontwerp voorgelegd.

In tweede instantie zullen we vooral voor de opmaak van de buitenruimte, beroep doen op een werkgroep van participanten. De tuin heeft veel mogelijkheden om een openbare ruimte te creëren. We denken bvb. aan een speelplein, het doortrekken van een wandelweg,….

Door de buurt te betrekken hopen we de sociale cohesie te bevorderen en een toekomstvisie te ontwikkelen. Daarbij willen we zicht krijgen op de verschillende aspecten van leefbaarheid in en rond het dorp. We mikken vooral op 2013 om deze plannen effectief samen op te maken en tot een (sociaal)  duurzaam plan te komen. Hierbij betrekken we zowel de dorpsbewoners als de lokale en regionale actoren maar ook de adviesraden zullen hun bijdrage leveren.

  • Een tweede doelstelling, die gepaard gaat met de eerste, is de herwaardering van het oude schooltje in het openbaar leven. Zowel uiterlijk als inhoudelijk zal ernaar gestreefd worden dat het schooltje opnieuw een vooraanstaande rol speelt in het dorpsleven. De ontwerper en het veelvuldig overleg met de doelgroep zullen hierin een belangrijke rol spelen.

 

  • Een derde doelstelling is om het multifunctioneel sociaal-cultureel centrum vanaf de opening gratis ter beschikking te stellen voor niet-private, niet-commerciële activiteiten. Dit om de drempel zo laag mogelijk te houden en op die manier alle mogelijkheden te bieden aan het verenigingsleven om te floreren.

Uitvoering

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Contactpersoon

Luc Vander Meeren
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
056/68 81 14