Schuur in beweging - De Luyckenaar herleeft!

Categorieën

Jaar

2021

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

77 119 euro

Promotor

Jonas Van Craenendonck

Duurtijd

01/01/2021 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

Mol Sluis is doorheen de eeuwen heen het decor geweest van plattelandsactiviteit, vooral de Boerestraat met zijn typische langgevelhoeves en dwarsschuren vormden tot na WO I het ideale plaatje van het Kempische platteland en werd door talrijke schilders op doek vast gelegd. In 1956 verdween de laatste Kempische dwarsschuur van de Boerestraat, de schuur van Mieke Maes, thans heropgebouwd in Bokrijk. In oktober 2019, bij de afbraak van een langevelhoeve op de hoek van Brandstraat-Boerestraat, vroeger ͞de Luyckenaer͟genaamd, trof men het intacte gebinte van nog een originele dwarsschuur aan. Meer dan 100 jaar zat het voor de buitenwereld verstopt onder eterniteplaten. Het project omvat de wederopbouw van deze typisch Kempische dwarsschuur in zijn originele staat, omgeving en functionaliteit waarbij de lokale bevolking betrokken wordt. In samenwerking met onze partners wordt een groot sociaal-educatief luik ontwikkeld met onder andere schoolbezoeken, informatieve wandelingen, exposities en belevingsmomenten. De schuur komt letterlijk en figuurlijk in beweging en het plattelandsgebeuren van weleer herleeft in vele facetten : Schuur in beweging, de Luyckenaar herleeft!

Doelstellingen

  • Heropbouw van een eeuwenoude Kempische dwarsschuur met origineel gebinte van voor 1623.
  • Inzicht en educatie verwerven over oude, vroegere bouwtechnieken door deelname van de lokale bevolking aan het bouwproject.
  • In gebruik name van de schuur in zijn grotendeels originele hoedanigheid, namelijk het stallen van koeien en opslaan van hooi, stro en graan.
  • Inwoners en bezoekers van de streek verbinden met het rurale verleden van de streek.
  • Via keuvelavonden mensen met een gemeenschappelijke passie voor het plattelandsgebeuren verbinden met elkaar, met andere woorden de fierheid op het platteland en het plattelandsleven aanwakkeren bij de lokale inwoners door sterk in te zetten op communicatie, participatie en kennisdeling.
  • Mensen van de streek van verschillende leeftijden via belevingsmomenten in contact brengen met duurzame landbouwtechnieken en ʹtoepassingen.
  • Het verhaal van de redding, wederopbouw en herleving van de schuur delen met het grote publiek via publicatie in de lokale media en integratie van het verhaal in een streekwandeling (rustpunt met zicht op schuur met QR-code).
  • Organiseren van educatieve momenten in samenwerking met de lokale scholen.

Uitvoering

Jonas Van Craenendonck

Locatie