Smaakbeleving als hefboom voor marktinnovatie

Categorieën

Thema

Streekidentiteit

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw

Duurtijd

01/06/2013 - 30/06/2015

Situering

Dit project beoogt het opzetten van een aangepast distributienetwerk waarbij streek- en hoeveproducten op een duurzame manier geïntroduceerd worden in de menu's van de grootkeuken van scholen, woon- en zorgcentra en dienstencentra. Daarnaast worden de gebruikers van de grootkeuken, m.n. scholen, kinderen, senioren via gerichte smaakbelevingsacties gesensibiliseerd en geïnformeerd over streek- en hoeveproducten.

Met de oprichting van een netwerk- en kennisplatform worden producenten van streek- en hoeveproducten, grootkeukenkoks, cateringsector en kennisinstellingen verenigd om te netwerken, kennis en best practices uit te wisselen met als doel een duurzaam, evenwichtig, lekker en lokaal voedselbeleid te implementeren in de scholen, woon- en zorgcentra en dienstencentra. Grootkeukens weten dikwijls niet welke streek- en hoeveproducten er in hun regio beschikbaar zijn en of ze bruikbaar zijn in de grootkeuken. Aan de kant van de producenten zijn er vragen over de distributiemogelijkheden, leveringsvoorwaarden en -capaciteit. In het kader van dit netwerk- en kennisplatform worden workshops en professionele speeddates georganiseerd, zodat producenten en grootkeukenkoks/cateringbedrijven elkaar ontmoeten en begeleid worden naar een duurzame samenwerking en advies krijgen over product- of marktinnovatie. Bovendien wordt dit gefaciliteerd en ondersteund door de partners in dit project. Hiermee wordt niet alleen de brug geslagen tussen de producenten en de afnemers maar wordt daarnaast ook de nodige knowhow overgedragen vanuit de kennisinstellingen. Er zullen dan ook binnen dit netwerk - en kennisplatform pasklare oplossingen en tools aangereikt worden waar zowel producenten, toch vaak kleine KMO's, en afnemers (grootkeukens en catering) op korte termijn baat bij hebben. In deze economische moeilijke tijden is het immers van groot belang dat de beschikbare kennis, aanwezig in kennisinstellingen, wordt omgezet in geld onder de vorm van omzet en marktaandeel. Binnen dit project zullen kennisinstellingen zich engageren om deze omzetting te bewerkstelligen.

Streek- en hoeveproducten duurzaam introduceren in de menu's van de grootkeuken in scholen, woon- en zorgcentra en dienstencentra biedt een belangrijke stimulans aan de lokale economie en dragen bij tot smaakvolle maaltijden, want deze producten leggen minder voedselkilometers af en zijn sneller op de plaats van verbruik, wat de smaak en de voedingswaarde ten goede komt. Door eveneens de distributie van hoeve- en streekproducten te organiseren en te oriënteren naar het beleveren aan grootkeukens wordt de haalbaarheid voor het gebruiken van deze producten in grootkeukens gefaciliteerd. Bij informele bevraging zowel bij producten van streek- en hoeveproducten als bij grootkeuken en catering, bleek dat logistiek toch een groot zorgpunt is. Daarnaast gaven beide partijen te kennen dat ook reglementering, capaciteitsmogelijkheden en problemen daaromtrent meer aandacht nodig hebben. Bijkomend gevolg kan aldus zijn dat producenten teeltafspraken of productieafspraken kunnen maken die de belevering van grote hoeveelheden haalbaar maakt.

Doelstellingen

Dit project wil door het bevorderen en stimuleren van kwaliteitsvol en professioneel (samen)werken hoeve- en streekproducten in een korte keten en op een energiearme manier tot bij de consument brengen. Door het gericht organiseren van smaakbelevingsacties via o.a. smaakpanels en smaakklassen bij het doelpubliek van grootkeukens, wil het project de directies van scholen, woon- en zorgcentra en dienstencentra overtuigen van de meerwaarde om hoeve- en streekproducten te gebruiken in de grootkeuken.

De diverse acties willen bijdragen tot vernieuwing van de lokale economie, tot het verhogen van een groter streekgevoel/identiteit en het welbevinden van de gebruikers van grootkeukens.

Daarmee wordt actief gewerkt aan het genereren van een (extra) inkomen voor producenten van hoeve- en streekproducenten, door verbreding van de activiteiten, met een focus op mens- en milieuvriendelijk ondernemen (evenwicht tussen people, planet en profit).

Meteen zorgen deze acties voor extra voorzieningen en diensten en stimuleren ze een betere toegankelijkheid van de lokale producten

Uitvoering

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw

Contactpersoon

Daniël De Steur
Seminariestraat 2
9000 Gent
09/267 86 06